Skip to main content

När det skaver på jobbet, i teamet eller i livet, vad kan man göra då?

Det kan bero på

  • dålig matchning mellan personligheten och jobbet
  • låg förståelse för varandras personligheter i teamet
  • låg förståelse för livspartnerns personlighet

Via vårt HumanGuide-koncept kan man öka sin och andras självkännedom, så det inte längre skaver. Vi säger att man då har ett högt Passionindex… 

Jag själv bevisar att HumanGuide®-konceptet, från 1986, fungerar. Mitt val är att inte bli pensionär utan passionär… Man bör nämligen hela livet ha ett personligt intresse, som ger livet mening. Det stöds av lyckoforskningen. Nu är jag 77 år (2023), dvs Rolf 7.7. Det är inte jag, som godkänner uppdateringarna. Mina uppriktiga söner avgör;-)

För vår framgång, Rolf Kenmo (grundare & passionär)

Rolf Kenmo

Kärnan i HumanGuide på 56 sek...

Om du gillar att gå till jobbet nästan varje dag, så har du ett högt Passionindex. Det betyder en god matchning mellan din personlighet och ditt jobb – samt kulturen! Dessutom har du god förståelse för dina kollegor och därmed en bra grund för samverkan.

Se här om vår metod för att få ett högt Passionindex…

För Team

För att det ska vara inspirerande att jobba i ett team måste det finnas tillit och respekt...

Visst är det härligt i sådana team! Man litar på och hjälper varandra. Var och en gör mest det de är bäst på. Andra kompletterar. Man får vara stolt över vad man åstadkommer. Man är även stolt över teamets resultat och hur man samarbetar. Sist men inte minst -- man skrattar och har kul tillsammans;-)

Vi kan bidra genom att alla gör vårt personlighetstest. Då får alla en tydlig uppfattning om varandra. Tydligare än andra tester, eftersom vårt test baseras på en teori med åtta grunddimensioner. Man vet varandras styrkor och obehov, dvs det andra kallar tillkortakommanden. Vi tror nämligen inte på att gödsla ogräs! Egenskaper är neutrala. Det avgörande är hur de används. Det positiva ska stärkas!

För Ledare

Ett vanligt råd är att man ska vara sig själv, men hur är man då? Alla anpassar sig mer eller mindre till sin omgivning... Ibland till och med för mycket. Särskilt de som har låg självkänsla. Det kan leda till att man tappar bort sig själv.

Därför bör du ta reda på hur du är ”innerst inne”. Där kan du ha stor hjälp genom att göra vårt test. Du kan även ta hjälp av andra, så de ger sin syn. På det sättet får du hjälp att få en tydligare bild av dig själv. Du får ett slags rättesnöre – ett tydligare ”varumärke”. Det bidrar även till ökad tillit, eftersom du blir mera förutsägbar. Detta förenklar även ditt ledarskap. Du kan leda på ditt sätt.

För Individ

Har du vantrivts med något jobb? Varför var det så?

Det är inte alltid man kan tydligt sätta fingret på vad det är, som gör att man inte gillar jobbet. Dessutom finns risken att man inte vet, om det finns ett jobb, som man skulle trivas med ännu bättre?

Genom att göra vårt personlighetstest, så har du mycket lättare att göra klart för dig vad som är passande jobb för dig. Där du verkligen kan använda dina styrkor. Du inser därmed vad du bör undvika för uppgifter… Vi har en webbapp, där du kan testa olika alternativ, så du minskar risken väsentligt att ta ett olämpligt beslut.

För Företag & Org.

Steve Jobs, som grundade Apple, sa så här: ”De första 10 man anställer avgör om ett företag lyckas eller ej”. Tyvärr är det många som misslyckas, när man rekryterar. Då anställer man faktiskt en problemskapare. Inte bra!

Därför är det bra att använda vårt personlighetstest både för att beskriva vad som krävs för att vara framgångsrik för ett visst jobb och att välja vem som passar bra för jobbet. Då kan man väsentligt minska risken för en felrekrytering.

Med vårt test kan man även beskriva kulturen, så att man får lättare att utveckla och vårda en stärkande kultur. Då kan man få ett mera konsekvent varumärke, som gör att man attraherar rätt kunder, för konsekvensen skapar bättre tillit.

För Privatlivet

Idag är det många som är singlar. Det finns de, som väljer det för hela livet, men det finns de som gärna skulle vilja ha en bra livspartner…

Hur ska man hitta en partner, som man verkligen trivs med? Det är inte lätt. Dessutom är det jobbigt att göra misstag, så man är rädd för att satsa igen. Det här är troligen orsaken till att det finns så många singlar…

Vad kan vi då erbjuda? Jo, genom att göra vårt personlighetstest, som är baserat på en teori med åtta dimensioner. Därmed kan man få en tydligare bild av rätt personlighet för en passande partner. Man får ett signalement! Då blir det lättare att välja med färre misstag. Dessutom lättare att samverka, när man bättre förstår varandra

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna med dina frågor eller för att boka en konsultation.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se