Skip to main content

Vill du öka PassionIndex?

Passionindexet mäter hur personligheten matchar jobb, team, ledarskap och organisation samt privatlivet. Är indexet högt, så gillar man både jobbet och sitt privatliv.

Jag själv bevisar att HumanGuide®-koncepten, från 1986, fungerar -- för jag är inte pensionär… Jag anser att man bör hela livet ha ett personligt intresse, som ger livet mening. Jag är nu 76 år (2023) -- Rolf 7.6. Det är inte jag, som godkänner uppdateringarna. Mina uppriktiga söner gör det;-)

För vår framgång, Rolf Kenmo (grundare & passionär)

Team

Det är inte kul att jobba i ett team, där det saknas tillit och respekt...

Har du varit i ett team där det är tvärtom? Visst är det härligt! Man litar på och hjälper varandra. Var och en gör mest det de är bäst på. Andra kompletterar. Man får vara stolt över vad man åstadkommer. Man är även stolt över teamets resultat och hur man samarbetar. Sist men inte minst -- man skrattar och har kul tillsammans;-)

Vi kan bidra genom att alla gör vårt personlighetstest. Då får alla en tydlig uppfattning om varandra. Tydligare än andra tester, eftersom vårt test baseras på en teori med åtta grunddimensioner. Man vet varandras styrkor och obehov, dvs det andra kallar tillkortakommanden, eftersom vi inte tror på att gödsla ogräs…

Ledare

Det är inte kul att ha en ledare, som inte bryr sig om sitt team. Är otydlig och hanterar t ex inte konflikter. Ger ingen bra coaching.

Du har säkert haft någon bra ledare. Hur var det då?

Det finns ingen patentmedicin för en god ledare. Det gäller att vara en ledare, som leder i samklang med sin personlighet. Det blir lättare att uppnå, om man göra vårt personlighetstest -- baserat på åtta grunddimensioner! Genom att ha en tydlig bild av sig själv, så blir det lättare att bygga ledarskapet på sina styrkor.

Individ

Har du vantrivts med något jobb? Varför var det så?

Det är inte alltid man kan tydligt sätta fingret på vad det är, som gör att man inte gillar jobbet. Dessutom finns risken att man inte vet, om det finns ett jobb, som man skulle trivas med ännu bättre?

Genom att göra vårt personlighetstest, så har du mycket lättare att göra klart för dig vad som är passande jobb för dig. Där du verkligen kan använda dina styrkor. Du inser därmed vad du bör undvika för uppgifter… Vi har en webbapp, där du kan testa olika alternativ, så du minskar risken väsentligt att ta ett olämpligt beslut.

Företag & Org.

Steve Jobs, som grundade Apple, sa så här: De första 10 man anställer avgör om ett företag lyckas eller ej. Tyvärr är det många som misslyckas, när man rekryterar. Då anställer man faktiskt en problemskapare. Inte bra!

Därför är det bra att använda vårt personlighetstest både för att beskriva vad som krävs för att vara framgångsrik för ett visst jobb och att välja vem som passar bra för jobbet. Då kan man väsentligt minska risken för en felrekrytering.

Med vårt test kan man även beskriva kulturen, så att man får lättare att utveckla och vårda en stärkande kultur. Då kan man även få ett mera konsekvent varumärke, som gör att man attraherar rätt kunder, för konsekvensen skapar bättre tillit.

Privatlivet

Idag är det många som är singlar. Det finns de, som väljer det för hela livet, men det finns de som gärna skulle vilja ha en bra livspartner…

Hur ska man hitta en partner, som man verkligen trivs med. Det är inte lätt. Dessutom är det jobbigt att göra misstag, så man är rädd för att satsa igen. Det här är troligen orsaken till att det finns så många singlar…

Vad kan vi då erbjuda? Jo, genom att göra vårt personlighetstest, som är baserat på en teori med åtta dimensioner. Därmed kan man få en tydligare bild av rätt personlighet för en passande partner. Man får ett signalement! Då blir det lättare att välja med färre misstag. Dessutom lättare att samverka, när man bättre förstår varandra.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna med dina frågor eller för att boka en konsultation.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se