Skip to main content

Bara 15% är fullt engagerade på jobbet – Varför så lågt Passionindex?

    

En stor anledning är att matchningen mellan personligheten och jobbet & kulturen är dålig. När matchningen är bra, då blir jobbet nästan som en hobby;-)

Många företag gör enkäter för att kontrollera hur engagerad personalen är. De flesta av dessa enkäter mäter dock inte hur bra matchningen är mellan personligheten och jobbet & kulturen. Det kan vi mäta. Dessutom kan vi individuellt identifiera mer exakt var felanpassningen finns. Då blir det lättare att komma fram till hur man agerar på bästa sätt. Vi kallar mätningen – Passionindex.

När du förbättrar Passionsindexet minskar företagets personalomsättning. Det är viktigt, eftersom det finns en växande brist på kandidater på grund av demografiska skäl.

Människor med ett högt Passionindex kommer få ett bättre liv. Mer framgång och lycka. De flesta företagen använder personlighetstester för att utvärdera kandidater när de rekryterar. Det är lätt att förstå, därför att varje gång som man gör en dålig rekrytering, så blir det väldigt dyrt. Man förlorar även tid, innan någon gör jobbet på ett bra sätt. Varför inte även använda resultatet från personlighetstestet för att utveckla varje medarbetare till hennes eller hans fulla potential – för att få ett högt Passsionindex. Då kan man använda HumanGuide-koncepten…

Du kan lära dig mer om hur koncepten kan användas inom följande utvecklingsområden

 • Individ – genom att lära känna dig själv, så har du lättare att få en bra personlig utveckling
 • Team – genom att bättre förstå andra människor, så har du lättare att samverka med dem 
 • Ledare – genom en användbar “verktygslåda” för människor, så blir det lättare att vara en bra ledare 
 • Företag och organisationer – genom bättre rekrytering och vård av varumärket, så minskas antalet dåliga rekryteringar och samtidigt stärks varumärket
 • Privat – t ex att välja en bra livspartner och vårda relationen med livspartnern, familj, vänner, etc..., så får man ett bättre liv

Klicka på en relevant bild ovan för att få veta mer… 

Den här webbplatsen är baserad på insamlad kunskap och erfarenhet för våra fem serviceområden under många år – särskilt av Rolf Kenmo, som startade att utveckla HumanGuide-koncepten 1986. Han är nu (2022) 75 år, men han föredrar att säga 7.5 Rolf, eftersom han tillhör de nyfikna och gillar att förbättra något varje dag. Så han gillar att leva som han lär – konsekvent med hans bok ”Låt personligheten blomma”, som stödjer personlig utveckling baserad på koncepten. Rolf är en passionär. Och du?

Stilen på webbplatsen ska stämma med våra värdeord

 • Varumärke = Enkel, Mångsidig och Gediget
 • Företagskulturen = Respekt, Smart och Hållbart

Vi hoppas att du hittar vad du söker här på webbplatsen. Förhoppningsvis mer än du har väntat dig. Vi rekommenderar särskilt kunskapen under fliken ”Fri kunskap”.

HumanGuide-konceptetens kärna är ett personlighetstest, som idag finns tillgängligt på 15 olika språk – från svenska till kinesiska;-) Testet används idag mest i Brasilien – mer än 500 000 tester har gjorts sedan 2010. Testet var också det första av sitt slag (internet-baserat och forced-choice) att bli godkänt i Brasilien (SATEPSI 2009). Det har även gjorts många valideringstester i Brasilien. Alla med mycket bra psykometriska prestanda. Den senaste valideringsstudien gjordes 2016 baserat på 110 000 tester. 

Varför bör man då välja HumanGuidekoncepten? Gör det baserat på följande styrkor

 • De är byggda på en teori med åtta grunddimensioner istället för exempelvis fyra som DISC och liknande eller fem för alla tester, som bygger på Femfaktor-modellen. Åtta dimensioner ger betydligt mer nyanser
 • Det finns mycket extramaterial och verktyg för varje koncept, vi har alltså mer än bara test... 
 • Det finns många unika och mycket moderna verktyg, t ex tre webbappar. Med en av dessa appar kan du även beräkna ditt passionsindex 

Grundaren av HumanGuide-koncepten, Rolf Kenmo, har ett mycket högt Passionsindex för att utveckla dessa koncept. Varför? Titta på hans PersonProfil nedan. Den är i appformat, vilket betyder att han har tillgång till den via webbappen your.humanguide.se, där han också kan hitta mer kunskap om personligheten. 

 CoachRKenmo AP se

Hans dominanta faktorer är: Fantasi, Struktur, Kvalitet och Kraft. Det är hans styrkor, där han har mest motivation, dvs där kan han lättast utveckla sin talang. Den starkaste styrkan – kärnfaktorn – är Fantasi och den näst starkaste – andrafaktorn – är Struktur. Hans personlighet är även balanserad, eftersom han har två styrkor, som är drivande (den övre raden på profilen) och två, som är reflekterande (nedre raden)

För att lättare hitta ett jobb, som ger ett högt passionsindex, har vi skapat ordet jackpot-aktivitet, dvs ”Vad gör du då du använder alla dina styrkor tillsammans?” I Rolfs fall har han valt den här formuleringen: Komplex problemlösning med bra påverkan på samhället. Finns det bevis för att konceptet fungerar? Ja, eftersom han hade kunnat vara pensionerad, men det är han inte. Han har valt att vara passionerad ;-).

Hur högt är ditt Passionsindex för ditt jobb? Om du skulle vilja öka ditt Passionsindex kan du starta via länkarna nedan för att få en grov översikt över din personlighet á la HumanGuide …

HumanGuide®-koncepten...

Kärnan för HumanGuide-koncepten är ett personlighetstest som finns tillgängligt på 15 språk. Många gör personlighetstest, men de använder sig sällan av lärdomen från dessa test varje vecka…  De gör ett test och efter ett tag är testresultatet som bortglömt. Senare görs kanske ett nytt test, som även detta blir bortglömt. Många användare från HumanGuide®-koncepten använder insikterna från testet varje vecka. Varje vecka! T ex

 • När jag samarbetar med X ska jag minnas att han har väldigt lågt på Struktur
 • I det här teamet är det viktigt att jag bidrar med idéer, eftersom majoriteten av gruppen är så risk-fokuserade. Kom dock inte med idéer för ofta;-)
 • När jag samarbetar med X och Y måste jag agera som en “bro” på grund av deras mycket olika personligheter, så att det inte uppkommer onödiga konflikter
 • Jag måste fundera ut hur jag ska hantera mina rutinuppgifter, eftersom min faktor Stabilitet är mycket låg
 • Etc

De samarbetar därför bättre med andra människor. Deras rekrytering och bemanning fungerar bättre. Etc…

Deras privatliv är också bättre! Våra användare väljer en mera passande livspartner och därför får de en bra samverkan med sin livspartner. De har även valt mera passande hobbies.

Här är en kort presentation av HumanGuide-koncepten (video 2 min)

Vi har också utvecklat HumanGuide-verktyg, exempelvis appar. Titta på your.humanguide.se och cards.humanguide.se. Den andra appen används tillsammans med en kortlek, det vill säga ett personlighetstest i kortleksformat. Vi har även utvecklat mallen StyrkeStrategi är du kan fylla i dina testresultat och hur du använder dina styrkor på bästa sätt. StyrkeStrategi kan du få användning för hela livet! 

Kärnan för HumanGuide-koncepten är ett personlighetstest. Mer om de symboliska färgerna för de åtta dimensionerna i personlighetsteorin i en video (4 min och på engelska) - utvecklad av våra partners i Brasilien...

Testet kan göras via internet och tar då ca 15 min. Det kan även göras via HumanGuide Cards, som består av en kortlek med en tillhörande app. Cards kan även användas för att utveckla samverkan i ett team, mm - TeamPlay. Mera här om TeamPlay eller i videon här... 

På den här sidan kan du lära dig mera om de åtta dimensionerna i teorin.

Är du nöjd med ditt liv? Hur fungerar teamet X? Hur fungerar vår rekrytering? Etc?

Längst ner på sidan för varje tjänsteområde (INDIVID?, TEAM?, LEDARE? etc) finner du en eller flera enkla enkäter, som du kan använda för att undersöka hur bra något är t ex Hur bra är teamet X? Med hjälp av enkäterna inser du vad som är mest angeläget att utveckla... Klicka på bilden för det tjänsteområde, som intresserar dig...

Feedback...

”Rolf Kenmo has adapted Szondi’s theory to everyday life. It is a great idea of conveying the theory to a broad use. That is an essential asset for making the test results immediately accepted and it works in any culture. We use HumanGuide in recruiting and team development for an internationally operating company.”

Thomas Seiler, CEO, U-blox AG, Switzerland (2003)

”The theory is explained very pedagogically in the HumanGuide concepts and it is a good support for my clients (since 2002), in vocational guidance and in coaching. HumanGuide supports well in working life as well as in private life.”

Giselle Welter, psychologist, spec. in vocational guidance, RH99, Sao Paulo, Brazil  (2000)

"Personality has always been a debatable topic throughout research and countless psychometric tests available for use. However none of these tests have the HumanGuide approach, which is practical, simple, easy to use and accurate to act upon. Supported by extensive research, HumanGuide takes in consideration eight factors, using the psychology of colours and symbols for meaningful comprehension.

The HumanGuide test does not stand alone, it goes beyond any other test. It provides unique opportunities to measure further person chemistry, passion index, job and culture profiles...It has all what an organisation needs to overcome today's more than ever complex human resources challenges.

HumanGuide has considerably improved my personal and professional life and I always appreciate our collaboration with Rolf Kenmo."

George Ubbelohde, hospitality Industry Executive and Educator, Brussels, Belgium (2020)

”Testerna är mycket enkla att använda. Tillgängligheten över internet är utmärkt. Jag har haft stsor nytta av koncepten för rekrytering, utveckling av individer och team.”

Sven-Erik Ringström; VD WM-data IT Support AB, Sverige,  now CGI AB; (1992)

"I've been using the HumanGuide since 2012, with excellent results! It has been an assessment tool much requested by my organizational clients."

Adriana Torres Guedes, Psychologist, Brazil (2020-02-10)

"Jag anställer nog fel gula personer". Hon använde DISC:s fyra dimensioner. DISC:s gula dimension representeras av tre dimensioner med HumanGuide. Färgerna i HumanGuide är: Orange, grå, grön, violett, blå, gul, brun och röd, dvs då blir profilen mycket mera nyanserad. Ovan på den här sidan finns en video med de åtta färgernas symbolik."

Chef för restaurangkedja, Sverige (2018-03-02)

"För åtta år sedan hade jag en personlig genomgång av min PersonProfil á la HumanGuide. Jag har gjort många andra personlighetstester sedan dess, men jag tycker att den här "metoden" var den mest fascinerande och träffsäkra. PersonProfilen sitter fortfarande uppsatt på min arbetsplats."

IT-chef, Sverige (2018-04-19)

"Som konsult har jag gjort ett antal personlighetstester. Resultatet gjorde att jag kände mig bekräftad, men jag fick inget svar på: Varför jag ändå inte trivdes till 100%? I höstas gjorde jag HumanGuide-testet, som bara tog mig 15 min att genomföra. Det förklarade för mig, var jag har mest motivation och därmed lättast kan bli som bäst. Så nu vet jag!"

Kärnkraftsingenjör, Sverige (2018-03-27)

Här finns en kort video-presentation av HumanGuide-koncepten (Talarforum, 2 min).

Vi har även tagit fram verktyg som stöd för användningen i vardagen. Exempelvis två webbappar your.humanguide.se och cards.humanguide.se. Den senare appen används ihop med en kortlek, dvs personlighetstestet i kortleksformat. Vidare finns formuläret Styrkestrategi, där man kan fylla i sitt testresultat och hur man bäst kan ta tillvara sina styrkor. Styrkestrategin kan man ha nytta av i hela sitt liv!

Heldagsskolan Rullen använder HumanGuide-koncepten bl a för att stödja feedback...

Heldagsskolan Rullen är sedan 2017 en användare av HumanGuide-koncepten. Det är ett naturligt steg i Rullens kvalitetsarbete att titta på medarbetarnas individuella förutsättningar för att bidra till ständiga förbättringar. 2015 mottog Rullen SIQ:s (Svenska Institutet för Kvalitet) utmärkelse Bättre Skola. Det visade att Rullen har en organisation, som lever upp till standarden i SIQ Managementmodell med god kvalitetsmognad. SIQ Managementmodell presenteras i den här videon, där också Rullen medverkar.

"Rullen har sedan 2017 samarbetat med Rolf Kenmo och HumanGuide-koncepten, som han utvecklar. Vi arbetar i SIQ Managementmodell, som har tre ben: Systematik, struktur och kultur. I ”kulturbenet” finns bland annat framgångsfaktorn ”Involverar motiverade medarbetare”. Jag träffade Rolf, när jag sökte efter en modell, som kunde hjälpa oss i arbetslaget att utveckla förmågan att ge varandra feedback. Genom HumanGuide-profilerna har vi bättre lärt känna oss själva och varandra. Det har visat sig vara framgångsrikt för feedback, som idag ger förbättringar i högre utsträckning . Tidigare var det inte så lätt att veta hur förbättringsfeedback skulle framföras.

Rolf är en kunnig och inspirerande person med passion för människors möjlighet att vara sitt bästa jag - både för sig själv och andra. Till dig som vill göra en enkel och träffsäker profil, för att lära känna dig själv eller någon annan, kan jag varmt rekommendera HumanGuide."

Ann-Christine Svahn; Grundare till Heldagsskolan Rullen (2017) 

Ett av flera omdömen om konceptutvecklaren Rolf Kenmo på Linkedin:

Recommendation Ricardo 151104 eng

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se