Skip to main content

Auktoriserade för HumanGuide Basic

I Sverige finns f n följande externa konsulter auktoriserade för Basic

  • är under uppbyggnad...

Auktoriserad för HumanGuide Basic dvs som för Cards och att man kan genomföra övningen TeamPlay för att förbättra samverkan i ett team med Cards. Dessutom att man kan använda alla funktionerna i webbappen your.humanguide.se

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se