Skip to main content

Auktoriserade för HumanGuide Basic

I Sverige finns f n följande externa konsulter auktoriserade för Basic

  • är under uppbyggnad...

Auktoriserad för HumanGuide Basic innebär att man för det första är auktoriserad för att använda Humanguide Cards. Dessutom ska man kunna genomföra övningen TeamPlay för att förbättra samverkan i ett team med Cards. Vidare ska man kunna göra en PersonProfil med Cards för att undersöka drivkrafterna (motivationen) för en person. Resultatet kan man sedan använda t ex för att  bedöma personligheten hos en kandidat i samband med rekrytering/bemanning. Slutligen ska man kunna hantera det internet-baserade IT-systemet för PersonProfiler.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se