Skip to main content

Hur bli auktoriserad att använda HumanGuide-konceptet?

Man kan bli auktoriserad på flera ambitionsnivåer. De är

 • HumanGuide Cards, dvs att man har översiktlig kännedom om den underliggande personlighetsteorin. Vidare att man kan demonstrera hur man använder Cards för att förbättra samverkan i ett team med hjälp av övningen TeamPlay. Dessutom hur man med Cards kan göra en PersonProfil för att undersöka drivkrafterna (motivationen) för en person
 • HumanGuide Basic, dvs som för Cards och att man kan genomföra övningen TeamPlay för att förbättra samverkan i ett team med Cards. Dessutom att man kan använda alla funktionerna i webbappen your.humanguide.se
 • HumanGuide Advanced, dvs som Basic och att man har en djupare kännedom om den underliggande personlighetsteorin samt att man kan använda en eller flera av produkterna i HumanGuide-konceptet t ex för individutvecklling, ledarutveckling, teambildning och -utveckling, coaching, rekrytering/bemanning, utveckling och vård av varumärke/företagskultur. Dessutom kan man använda vårt IT-system för att beställa tester och att hantera profiler av olika slag

Man kan välja direkt på vilken ambitionsnivå, som man vill bli auktoriserad, men för att bli Advanced användare så måste man tidigare ha blivit auktoriserad som Basic.

Dessutom kan man bli vald som ambassadör för HumanGuide-konceptet, om man tycker att man har haft stor nytta av dem i sin verksamhet eller i sitt liv. Då anger vi varför du vill det och din mejladress, om någon vil komma i kontakt med dig.

När man är en auktoriserad användare ska man följa detta avtal och etiska regler - klicka här.

Att bli auktoriserad för HumanGuide Cards

Vi har noterat att alla som har varit med om övningen TeamPlay har verkligen gillat den. Den ökar ens självkännedom på ett lättsamt sätt och samtidigt får man träna på att både ge och få feedback. Dessutom är alla kortens innehåll positiva, så i princip innebär det att alla tränar på att både ge och få beröm;-)

Flera vill känna sig säkra på att de genomför övningen på ett bra sätt. Därför vill de att någon demonstrerar hur man gör, som ett komplement tills den information som finns på webbplatsen inkl en informationsvideo på t ex vår sida här om Team-Verktyg.

Vi gör en lämplighetsprövning av den som vill bli auktoriserad t ex att man ställer upp på vår vision, värderingar, vår testpolicy och liknande.

Om man vill bli auktoriserad för Cards, så tar man upp det, när man har varit med om övningen TeamPlay, så går någon auktoriserad vid passande tillfälle igenom TeamPlay och funktionerna i webbappen cards.humanguide.se Priset är 750 kr inkl moms.

Att bli auktoriserad för HumanGuide Basic

Auktorisationen görs via den videobaserade träningen HumanGuide Basic. Kursen består av ett 10-tal videomoduler om tillsammans ca 5 tim. Man börjar med att göra sitt eget test. Kursen genomförs i egen takt och via kursportalen som drivs av Nordiskt Näringscenter. Kursen tar upp

 • personlighetsteorin Åtta boxar
 • webbapparna your.humanguide.se (där man kan se sin PersonProfil och åtkomst till "HumanGuide"-lexikon) och cards.humanguide.se (som är ett stöd för att använda Cards), den här webbplatsens innehåll, boken Låt personligheten blomma, mm
 • hur man. – ett exempel – kan tillämpa personlighetsteorin för kostrådgivning
 • lite extra stöd för att tillämpa konceptet framgångsrikt

När man är rådgivare, coach, konsult eller motsvarande och jobbar för en klient eller kund över en längre tidsperiod, så har man stor nytta av att känna till sin klients/kunds personlighet. Generella råd kan bli väldigt fel. Med kunskap om klientens personlighet (drivkrafterna) så kan man komma med mera pricksäkra råd och förslag samt basera dem på klientens styrkor.

När man är auktoriserad, så har man tillgång till mycket stödjande material av olika slag via vårt konto på Dropbox.

Vi gör en lämplighetsprövning av den som vill bli auktoriserad t ex att man ställer upp på vår vision, värderingar, vår testpolicy och liknande.

Om man vill bli auktoriserad som Basic, så meddelar man oss via t ex Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Priset är 2900 kr inkl moms.

Att bli auktoriserad för HumanGuide Advanced

Auktorisationen görs via den videobaserade träningen HumanGuide Advanced. Kursen består av ett 10-tal videomoduler om tillsammans ca 5 tim. Kursen genomförs i egen takt och via kursportalen som drivs av Nordiskt Näringscenter. Kursen tar upp

 • personlighetsteorin Åtta boxar – en fördjupning
 • fintrimning av sin egen PersonProfil (från sin Basic-kurs), så man får en s k KärnProfil, där det även framgår vad som är den starkaste styrkan (kärnfaktorn) och den näst starkaste styrkan (andrafaktorn) samt använda vår metod 1-2-3 för personlig utveckling, dvs ta fram en StyrkeStrategi och bestämma tre Powergoals
 • hur man kan använda konceptets olika produkter för t ex rekrytering/bemanning, coaching, teambildning/-utveckling
 • ytterligare nerladdningsbart material via vårt konto på Dropbox
 • lite extra stöd för att tillämpa konceptet framgångsrikt

I kursen ingår även att man får bjuda in tre personer att göra testet, som sedan används i träningen. Man får även en personlig genomgång av sin egen PersonProfil, då den trimmas för att bli en KärnProfil enligt ovan. Dessutom får man stöd för att göra sin egen StyrkeStrategi och bestämma sina tre Powergoals.

Vi gör en lämplighetsprövning av den som vill bli auktoriserad t ex att man ställer upp på vår vision, värderingar, vår testpolicy och liknande.

Om man vill bli auktoriserad som Advanced, så meddelar man oss via t ex Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Priset är 8900 kr inkl moms.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se