Skip to main content

Hur bli auktoriserad att använda HumanGuide-koncepten?

Man kan bli auktoriserad på flera ambitionsnivåer. De är

  • HumanGuide Cards, dvs att man har översiktlig kännedom om den underliggande personlighetsteorin. Vidare att man kan demonstrera hur man använder Cards för att förbättra samverkan i ett team med hjälp av övningen TeamPlay. Dessutom hur man gör en PersonProfil för att undersöka drivkrafterna (motivationen) för en person eller för att bedöma personligheten hos en kandidat i samband med rekrytering/bemanning
  • HumanGuide Basic, dvs som för Cards samt att man kan genomföra övningen TeamPlay för att förbättra samverkan i ett team med Cards. Dessutom att man kan göra en PersonProfil med Cards för att undersöka drivkrafterna (motivationen) för en person eller för att bedöma personligheten hos en kandidat i samband med rekrytering/bemanning. Vidare att man kan hantera IT-systemet för PersonProfiler, som görs via internet
  • HumanGuide Advanced, dvs som Basic och att man har en djupare kännedom om den underliggande personlighetsteorin samt att man kan använda ett eller flera av HumanGuide-koncepten t ex för individutvecklling, ledarutveckling, teambildning och -utveckling, coaching, rekrytering/bemanning, utveckling och vård av varumärke/företagskultur. För flera av koncepten tillkommer det i allmänhet ytterligare auktorisation

Man kan välja direkt på vilken ambitionsnivå, som man vill bli auktoriserad.

Dessutom kan man bli vald som ambassadör för HumanGuide-koncepten, om man tycker att man har haft stor nytta av dem i sin verksamhet eller i sitt liv. Då anger vi varför du vill det och din mejladress, om någon vil komma i kontakt med dig.

När man är en auktoriserad användare ska man följa detta avtal och etiska regler - klicka här.

Att bli auktoriserad för HumanGuide Cards

Det här är en ny ambitionsnivå. Vi har noterat att alla som har varit med om övningen TeamPlay har verkligen gillat den. Den ökar ens självkännedom på ett lättsamt sätt och samtidigt får man träna på att både ge och få feedback. eftersom alla korts innehåll är positivt, så blir det att man så att säga tränar på att ge och få beröm;-) Flera vill ändå känna sig säkra på att de genomför övningen på ett bra sätt. Därför vill de ha en demonstration, som ett komplement tills den information som finns på webbplatsen och att det finns en informationsvideo Länken till YouTube....

Vi gör en lämplighetsprövning av den som vill bli auktoriserad t ex att man ställer upp på vår vision, värderingar, vår testpolicy och liknande.

Att bli auktoriserad för HumanGuide Basic

Auktorisationen görs under en halvdag med max 12 deltagare. Basic-användare får då vara med om hur den s k Basic-modulen genomförs. Programmet för träningen är 

  • under 2 tim går man igenom upplägget för Basic-modulen, så man sedan ska kunna genomföra den på egen hand
  • under 2 tim sker en genomgång av allt stödjande material, som finns, dvs webbapparna your.humanguide.se (där man kan se sin PersonProfil och ett "HumanGuide"-lexikon) och cards.humanguide.se (som är ett stöd för att använda Cards), den här webbplatsens innehåll, boken "Låt personligheten blomma", mm

Räcker det verkligen med en halvdagsträning  för att lära sig detta med tillräckligt hög kvalitet? Ja, dels för att vi har så mycket stödjande dokumentation, dels för att en nyauktoriserad användare följs upp och får stöd, när det behövs.

Vi gör en lämplighetsprövning av den som vill bli auktoriserad t ex att man ställer upp på vår vision, värderingar, vår testpolicy,och liknande.

Att bli auktoriserad för HumanGuide Advanced

Den grundläggande auktorisationen görs under en halvdag i form av en individuell personlig träning. Om man är flera finns även möjligheten att göra auktorisationen samtidigt. Ta kontakt för ett förslag.

Under den grundläggande auktorisationen lär man sig hur man ska t ex fintrimma testresultatet i form av en PersonProfil till en s k KärnProfil. Avsikten med en KärnProfil är att den ska vara ett praktiskt stöd i vardagen, för den som har gjort testet. Stöd för svar på frågor som

  • passar den uppgiften/jobbet bra för min personlighet?
  • hur kommer jag troligen trivas i en sådan kultur?
  • vad bör jag tänka på när jag samverkar med X?

Det finns även ytterligare stöd i form av 

Enligt våra erfarenheter är en KärnProfil (en sida) mera användbar i det långa loppet än om man får en profilrapport på 10, 20 eller ännu flera sidor. Dessutom kan vi erbjuda profiler med tre olika format (ambitionsnivåer), dvs AppProfil, MultiProfil och KärnProfil – se mera här. 

Räcker det verkligen med en halvdagsträning  för att lära sig detta med tillräckligt hög kvalitet? Ja, dels för att vi har så mycket stödjande dokumentation, dels för att en nyauktoriserad användare följs upp och får stöd, när det behövs.

Vi gör en lämplighetsprövning av den som vill bli auktoriserad t ex att man ställer upp på vår vision, värderingar, vår testpolicy och liknande.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se