Skip to main content

En ledarutvecklares "tips-testamente"...

För många år sedan var jag på en konferens i Bryssel. Där medverkade en konsult om ca 70 år. Han hade jobbat med ledarutveckling under huvuddelen av sitt liv. Han fick då frågan: Vilka är dina viktigaste råd att ge?

 Då svarade han

  • bra ledare söker alltid sanningen, dvs oavsett vad människor och omgivningen säger, så strävar de efter att få reda på sanningen, så de får en säkrare grund för sin navigering
  • alltför många ledare är bara rörmokare. Hmmmm. Jo, de bryr sig mest om hur rören är dragna - inte vad som flyter i dem… Visst har rören betydelse, men det är innehållet, som avgör 

De råden tänker jag ofta på.

  • Skapad

Ska du verkligen köpa en elbil?

elbil june 2023

Nu funderar många på att köpa sin första elbil. Är det en bra idé för just dig? Det är det inte alltid – främst gäller det förstås äldre personer, dvs de som inte har lust att lära sig något nytt. Hmmm. Vill man inte lära sig det viktigaste med en ny elbil, så bör man förstås inte skaffa sig en elbil. 

Läs mer …Ska du verkligen köpa en elbil?

  • Skapad

Kan man gifta sig varje år?

Jo, det går... Faktiskt riktigt givande, om man vill ha en bra relation förstås...

Jag läste 1995 om en sekt i norra Italien, som gifte sig på ett år i taget. Då hade min livspartner och jag varit tillsammans i ett år. Eftersom vi hade bakom oss en skilsmässa, så tycte vi att det var en intressant idé. Vi följde dock inte sektens upplägg utan vässade det lite till. Man kan se det som ett slags utvecklingssamtal. Vi kallar det årssamtal. Första året var det spännande. Andra året funderade vi: Ska vi göra det igen? Det blev ett ja. Sedan dess är det en självklarhet. Till och med har några kompispar gjort det och de har varit mycket nöjda att de har vågat. Det har t o m hänt att ett par blev nyförälskade igen...

På webbplatsen kan du under fliken Fri Kunskap och länken För Privat bruk ladda ner en instruktioin hur man gör... 

  • Skapad

Alla i ett team bör vara världsmästare på något...

Många team har mer eller mindre "klonade" medlemmar. Det är inte bra, men hur ska man få mångfald att fungera på ett bra sätt? Finns det några tips?

Ett tips är att sträva efter att alla i teamet ska vara världsmästare på något, dvs bäst i teamet på något som teamet behöver till och från. Då kommer den medlemmen känna sig efterfrågad och därmed betydelsefull. Det gör i sin tur att man blir benägen att vara ödmjuk för andras kompetens i teamet. Dessutom är det så att om man har ett gemensamt mål, som alla har förstått och accepterat, så har man en god grund att motverka destruktiva konflikter. Sunda konflikter finns alltid. Tricket är att hantera konflikterna på ett balanserat sätt relaterat till allas behov.

  • Skapad

Hoppets betydelse för människors liv...

Men om man är deprimerad vad gör man då? Försök ihärdigt med att skaffa dig hopp. Se till att bli utvilad. Gör det du tycker kul. Träffa inspirerande människor. Gör sådant som du vet andra uppskattar... Och liknande...

NewDelhi Boras

Tänk att skaffa en cykel för första gången i sitt liv med målet att komma till Borås. Varför? Bor man i New Delhi, så blir det en rejäl utmaning. Eller hur? Igår gick jag och lyssnade på en föreläsning. Då fick jag reda på att det var kärleken till en svensk kvinna, som var drivkraften... Mannen kom från ursprungsfolken i Indien, vilket gjorde att han var kastlös (oberörbar). Hans fullständiga namn var Jagat Ananda Pradyumna Kumar Mahanandia. Han kallas oftast Pikej för enkelhetens skull... För att ta sig till Borås hade inte Pikej ett lätt utgångsläge... Det var t o m så att Pikej försökte ta sitt liv flera gånger, men misslyckades av olika skäl.

Men varför just till Borås? Jo, när han föddes fick han ett horoskop. Det visade sig senare att det stämde in på Lotta från Borås. Han träffade henne i New Delhi, när han delvis försörjde sig som porträttmålare. Efter en fantastisk kedja av händelser, så blev de ett par. Men så behövde Lotta åka hem till Sverige och då...

För mig visar den här historien att tron kan försätta berg. Tyvärr är det många som drivs i sitt liv av att undvika ångest och har mer eller mindre starka domedagsprofetior, som styr deras väg mot framtiden. När jag fick lära mig om nyttan med ett Positivt tänkande, så lärde jag mig om risken med att domedagsprofetior blir självuppfyllande. Men, tänkte jag, om man vänder på kuttingen, dvs istället väljer en POSITIV VISION och att den då blir självuppfyllande... Det vore ju riktigt smart! Sagt och gjort. Jag började testa och oftast fungerade det. Det är bara det att mirakel tar längre tid;-) Eller ett annat sätt att uttrycka det: En vision utan en plan förblir en dröm.

Man kan även se en vision, som ett sätt att skaffa sig hopp. Det finns alltid något att hoppas på i framtiden. Det finns en intressant händelse här... Det var en rallare i USA, som var med om en olycka. Han fick en syll, som trängde sig rakt igenom hans pannlob. Rallaren lyckades dock överleva. Han fick då ett speciellt handikapp: Han förlorade hoppet, dvs han förstörde sitt framtidsminne - han kunde inte tänka på framtiden, så han blev deprimerad...

Vad är din vision? Vill du ha hjälp att komma på och hantera din vision, så kan du ha stor nytta av boken Powergoals, som skrivits av den svenska konsulten Christina Skytt. Det är hennes första bok och den blev en bestseller i USA!

  • Skapad

God rekrytering avgör...

Om man rekryerar fel, så alstrar det en ström av problem...

I bestseller-boken Good to Great av Jim Collins redovisas elva framgångsrika företag i USA. Företagen har klarat kriteriet från Jims forskning under fem år att vara bäst i sin bransch under minst femton år, dvs inte beorende på "tur". Det finns en del gemensamma nämnare i varför de har lyckats. En är att de är mycket noga med sin rekrytering. De rekryterar till och med ingen, när de känner en osäkerhet, men kan inte sätta fingret på varför...

Steve Jobs lär ha sagt: De tio första, som anställs i ett företag, avgör om det blir ett framgångsrikt företag.

På webbplatsen kan du under fliken Fri kunskap och länken Företag & Organisation ladda ner en sammanfattning av Jim Collins fyra böcker...

  • Skapad

Skapar din webbplats tillit?

Skarmavbild 2023 05 07 kl. 22.18.43

Varför är det viktigt? Jo, god samverkan förutsätter tillit. Det är till och med så att i en Harvard-studie tar man upp vad som karakteriserar de mest lönsamma företagen. Långa relationer. Långa relationer med kunder, medarbetare, leverantörer och partners av olika slag.

I den studien så tar man upp att det är faktiskt bara två saker man måste prioritera mest. Vilka då? Jo, tillit och engagemang, dvs visa med sitt engagemang att man vill hjälpa den andre.

Hur kan man då bygga tillit och helst snabbt? Jo, t ex genom att hålla vad man lovar och agera efter liknande värderingar. Det finns dock ett försummat område att koppla personligheten till sitt varumärke. Då menas att varumärket är i samklang med personligheten, för då blir man förutsägbar, vilket bygger tillit. 

Varumärket och företagskulturen

När ett företag startas, så präglas förstås varumärket av grundaren/grundarna, men alla tänker inte då på att t ex webbplatsen ska vara i samklang med varumärket. Den kan i stället influeras av tidens mode, webb-konsulten, etc. Man hur ska man då specificera hur webbplatsen ska utformas och med vilket innehåll? Ett sätt är då att komma fram till t ex tre värdeord. Blir det flera, så finns risken att det inte blir någon särskiljande profil. Värdeorden kan man då få en god grund baserat på grundarens/grundarnas personlighet, eftersom den oftast är mycket stabil över tid. Man brukar ju säga att sanningen är lättast att komma ihåg, dvs det är förstås lättast att vara sig själv.  

Det är här man kan ha nytta av HumanGuide-koncepten med testets åtta grunddimensioner. Du kan läsa mera om koncepten och deras tillämpning under fliken Fri kunskap. Du kan där även läsa på startsidan om hur du kan höja Passionindex, dvs  att en god matchning mellan den egna personligheten och jobbet inkl kulturen skapar ett högt Passionindex. Då är man engagerad i det man gör!

Vi som exempel

Lever jag då som jag lär? Titta på webbplatsen och bedöm själv om du uppfattar att den är i samklang med våra tre värdeord: Enkelhet, Mångsidigt, Gediget? Det är värdeorden för varumärket. Jag har även värdeord för företagskulturen: Respekt, Smart, Hållbart.

Hur hänger då varumärket ihop med företagskulturen? Lättast är då att använda en liknelse – att de ska vara två sidor av samma mynt. Det externa och det interna. Varumärkesexperten ”Doktor Stolt” – Ulf Bergman har en ännu mera konkret liknelse: Se det som en segelbåt. Du ska sträva efter att ha en fin segelbåt, dvs ett fint och attraktivt segel och ett gediget skrov, så man kan använda segelbåten på ett bra sätt.

Hur är då kopplingen till min – grundarens – personlighet? Värdeorden utgår styrkorna i min personlighet, dvs dimensionerna: Fantasi, Struktur, Kvalitet och Kraft. Med den rankingen. Då är kopplingen så här
Enkelhet, Mångsidigt och Smart baseras på alla styrkorna: dvs Fantasi, Struktur, Kvalitet och Kraft
Gediget och Hållbart på styrkorna Struktur och Kvalitet
Respekt baseras främst på Kvalitet

Lever vi då som vi lär? 

Utvärdera sig själv är förstås inte lika bra, som när andra utvärderar…  Jag konkretiserar med några exempel…

Enkelhet, Mångsidigt och Smart kan verifieras med HumanGuide Cards, som består av en kortlek och den tillhörande webbappen cards.humanguide.se. Kortleken är personlighetstestet i kortleksformat. Cards kan användas  för
• Förbättra samverkan i ett team
• Specificera de personlighetsmässiga kraven för ett jobb
• Beskriva ett en person, ett jobb och varumärke eller företagskultur
• Etc

Gediget och Hållbart kan exemplifieras med vår kund sedan 2003 – u-blox AG i Schweiz, som har använt HumanGuide-testet sedan de då var en startup. Nu (maj 2023) så har de över 1.600 medarbetare på 28 platser globalt. Förra året ökade de omsättningen till över 600 miljoner CHF. De har sedan starten idag gjort 4.290 tester, som främst har använts för personbedömning inför rekrytering och bemanning. Företaget utvecklar och säljer GPS-chip och liknande. 

Respekt är rimligen trovärdigt genom samverkan med psykologen Giselle Welter (PhD) RH99 i Sao Paulo, Brasilien sedan 1999 utan någon destruktiv konflikt. Självklart har vi till och från olika uppfattningar, men det hanterar vi konstruktivt. Dessutom har vi under åren haft stor nytta av att känna till varandras PersonProfil á la HumanGuide.

Vad har andra tyckt? Det förekommer t ex att kunder och partners utbrister: Vad smart;-) Särskilt gäller det när jag har varit disruptiv… 

Slutligen många väljer tjusiga och opersonliga bilder, dvs de själva är inte med på bilderna utan de kommer från bildbanker av olika slag. Jag tror i stället på att vara autentisk… Inte perfekta bilder. Tillräckligt bra och autentiska skapar mera tillit, tror jag…

Jag repeterar frågan – Skapar din webbplats tillit? 

  • Skapad

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se