Skip to main content

God rekrytering avgör...

Om man rekryerar fel, så alstrar det en ström av problem...

I bestseller-boken Good to Great av Jim Collins redovisas elva framgångsrika företag i USA. Företagen har klarat kriteriet från Jims forskning under fem år att vara bäst i sin bransch under minst femton år, dvs inte beorende på "tur". Det finns en del gemensamma nämnare i varför de har lyckats. En är att de är mycket noga med sin rekrytering. De rekryterar till och med ingen, när de känner en osäkerhet, men kan inte sätta fingret på varför...

Steve Jobs lär ha sagt: De tio första, som anställs i ett företag, avgör om det blir ett framgångsrikt företag.

På webbplatsen kan du under fliken Fri kunskap och länken Företag & Organisation ladda ner en sammanfattning av Jim Collins fyra böcker...

  • Skapad

Skapar din webbplats tillit?

Skarmavbild 2023 05 07 kl. 22.18.43

Varför är det viktigt? Jo, god samverkan förutsätter tillit. Det är till och med så att i en Harvard-studie tar man upp vad som karakteriserar de mest lönsamma företagen. Långa relationer. Långa relationer med kunder, medarbetare, leverantörer och partners av olika slag.

I den studien så tar man upp att det är faktiskt bara två saker man måste prioritera mest. Vilka då? Jo, tillit och engagemang, dvs visa med sitt engagemang att man vill hjälpa den andre.

Hur kan man då bygga tillit och helst snabbt? Jo, t ex genom att hålla vad man lovar och agera efter liknande värderingar. Det finns dock ett försummat område att koppla personligheten till sitt varumärke. Då menas att varumärket är i samklang med personligheten, för då blir man förutsägbar, vilket bygger tillit. 

Varumärket och företagskulturen

När ett företag startas, så präglas förstås varumärket av grundaren/grundarna, men alla tänker inte då på att t ex webbplatsen ska vara i samklang med varumärket. Den kan i stället influeras av tidens mode, webb-konsulten, etc. Man hur ska man då specificera hur webbplatsen ska utformas och med vilket innehåll? Ett sätt är då att komma fram till t ex tre värdeord. Blir det flera, så finns risken att det inte blir någon särskiljande profil. Värdeorden kan man då få en god grund baserat på grundarens/grundarnas personlighet, eftersom den oftast är mycket stabil över tid. Man brukar ju säga att sanningen är lättast att komma ihåg, dvs det är förstås lättast att vara sig själv.  

Det är här man kan ha nytta av HumanGuide-koncepten med testets åtta grunddimensioner. Du kan läsa mera om koncepten och deras tillämpning under fliken Fri kunskap. Du kan där även läsa på startsidan om hur du kan höja Passionindex, dvs  att en god matchning mellan den egna personligheten och jobbet inkl kulturen skapar ett högt Passionindex. Då är man engagerad i det man gör!

Vi som exempel

Lever jag då som jag lär? Titta på webbplatsen och bedöm själv om du uppfattar att den är i samklang med våra tre värdeord: Enkelhet, Mångsidigt, Gediget? Det är värdeorden för varumärket. Jag har även värdeord för företagskulturen: Respekt, Smart, Hållbart.

Hur hänger då varumärket ihop med företagskulturen? Lättast är då att använda en liknelse – att de ska vara två sidor av samma mynt. Det externa och det interna. Varumärkesexperten ”Doktor Stolt” – Ulf Bergman har en ännu mera konkret liknelse: Se det som en segelbåt. Du ska sträva efter att ha en fin segelbåt, dvs ett fint och attraktivt segel och ett gediget skrov, så man kan använda segelbåten på ett bra sätt.

Hur är då kopplingen till min – grundarens – personlighet? Värdeorden utgår styrkorna i min personlighet, dvs dimensionerna: Fantasi, Struktur, Kvalitet och Kraft. Med den rankingen. Då är kopplingen så här
Enkelhet, Mångsidigt och Smart baseras på alla styrkorna: dvs Fantasi, Struktur, Kvalitet och Kraft
Gediget och Hållbart på styrkorna Struktur och Kvalitet
Respekt baseras främst på Kvalitet

Lever vi då som vi lär? 

Utvärdera sig själv är förstås inte lika bra, som när andra utvärderar…  Jag konkretiserar med några exempel…

Enkelhet, Mångsidigt och Smart kan verifieras med HumanGuide Cards, som består av en kortlek och den tillhörande webbappen cards.humanguide.se. Kortleken är personlighetstestet i kortleksformat. Cards kan användas  för
• Förbättra samverkan i ett team
• Specificera de personlighetsmässiga kraven för ett jobb
• Beskriva ett en person, ett jobb och varumärke eller företagskultur
• Etc

Gediget och Hållbart kan exemplifieras med vår kund sedan 2003 – u-blox AG i Schweiz, som har använt HumanGuide-testet sedan de då var en startup. Nu (maj 2023) så har de över 1.600 medarbetare på 28 platser globalt. Förra året ökade de omsättningen till över 600 miljoner CHF. De har sedan starten idag gjort 4.290 tester, som främst har använts för personbedömning inför rekrytering och bemanning. Företaget utvecklar och säljer GPS-chip och liknande. 

Respekt är rimligen trovärdigt genom samverkan med psykologen Giselle Welter (PhD) RH99 i Sao Paulo, Brasilien sedan 1999 utan någon destruktiv konflikt. Självklart har vi till och från olika uppfattningar, men det hanterar vi konstruktivt. Dessutom har vi under åren haft stor nytta av att känna till varandras PersonProfil á la HumanGuide.

Vad har andra tyckt? Det förekommer t ex att kunder och partners utbrister: Vad smart;-) Särskilt gäller det när jag har varit disruptiv… 

Slutligen många väljer tjusiga och opersonliga bilder, dvs de själva är inte med på bilderna utan de kommer från bildbanker av olika slag. Jag tror i stället på att vara autentisk… Inte perfekta bilder. Tillräckligt bra och autentiska skapar mera tillit, tror jag…

Jag repeterar frågan – Skapar din webbplats tillit? 

  • Skapad

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se