Skip to main content

God rekrytering avgör...

Om man rekryerar fel, så alstrar det en ström av problem...

I bestseller-boken Good to Great av Jim Collins redovisas elva framgångsrika företag i USA. Företagen har klarat kriteriet från Jims forskning under fem år att vara bäst i sin bransch under minst femton år, dvs inte beorende på "tur". Det finns en del gemensamma nämnare i varför de har lyckats. En är att de är mycket noga med sin rekrytering. De rekryterar till och med ingen, när de känner en osäkerhet, men kan inte sätta fingret på varför...

Steve Jobs lär ha sagt: De tio första, som anställs i ett företag, avgör om det blir ett framgångsrikt företag.

På webbplatsen kan du under fliken Fri kunskap och länken Företag & Organisation ladda ner en sammanfattning av Jim Collins fyra böcker...

  • Skapad

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se