Skip to main content

För Företag & Organisation

Här nedan finns för läsning och nerladdning dokument, som ska vara stöd för utveckling av Företag & Organisation. Främst kommer det att gälla rekrytering/bemanning samt utveckling och vård av varumärke/företagskultur. 

Vad är ett av de vanligaste misstagen, när man rekryterar?

Men först en upplysning…HumanGuide-koncepten ”exporterades” till Brasilien 1999. Idag (mars 2022) har det gjorts mer än 500.000 tester i Brasilien med deras IT-system (portugisiska). De startade en blogg 2021.OBS! De flesta av artiklarna är på portugisiska, men om du använder bläddraren Chrome, så kan den översätta till flera språk…

Här kommer en länk till ett exempel på en bloggpost om ett av de vanligaste misstagen, när man rekryterar… Det handlar om mångfald + inkludering och hur man kan lyckas med den…

Varför misslyckas många merger & acquisitions – hur undvika?

Här kan du läsa om det på vår blogg

Varför misslyckas vissa entreprenörer och andra lyckas?

Först lite om våra learning papers… Namnet kommer från idén med s k white papers. Men de ska skrivas i en vetenskaplig stil. I vår version ska lekmannen gilla att läsa och även förstå;-) Det finns sådana papers att ladda ner på webbplatsen. Här kan du ladda ner en skrift (12 sidor), som tar upp vilka egenskaper, som är avgörande för att lyckas som entreprenör... Skriften bygger bl a på fem års forskning avseende framgångsrika företag, som redovisas i Jim Collins bestseller "Good to Great" – Varför misslyckas vissa entreprenörer och andra lyckas?

Steve Jobs: De första 10 som anställs avgör om det blir succé eller ett misslyckande - kolla här hur bra är rekryteringen...

För att undersöka hur bra det fungerar med rekrytering och bemanning, har vi tagit fram en enklare enkät. Klicka här så blir den nerladdad. Om något behöver utvecklas, så kan vi främst bidra med vårt personlighetstest. Det kan användas för många syften t ex när man ska göra en kravspecifikation för de personlighetsmässiga kraven för att sköta det aktuella jobbet på ett bra sätt. Vi gör en JobbProfil. En annan metod, som vi har är att använda HumanGuide Cards, som består av personlighetstestet i kortleksformat och en tillhörande webapp. Vidare har vi även utvecklat ett unikt sätt att undersöka en referents uppfattning. 

Vi har även tagit fram ett pedagogiskt exempel om hur man kan bemanna ett bisamhälle, dvs för "jobben" som bidrottning, arbetsbi och drönare. Här kan du ladda ner bemanning av ett bisamhälle... (in English)

Trivs du i kulturen du är i?

Först lite om våra learning papers… Namnet kommer från idén med s k white papers. Men de ska skrivas i en vetenskaplig stil, men i vår version ska lekmannen gilla att läsa och även förstå;-)

Här kan du läsa ladda ner ett learning paper om medvetna företagskulturer och landskulturer – beskrivna enligt HumanGuide…

 Är varumärket och/eller företagskulturen inkonsekvent, så uppstår ingen tillit (=lägre inkomster)  - kolla läget...

Man kan även undersöka hur väl man har utvecklat och vårdat både sitt varumärke och sin kultur, genom att använda en enklare enkät, som vi har tagit fram. Klicka här, så blir den nerladdad. Vi kan mest bidra med en kommunikationsplattform för att både utveckla och vårda såväl varumärke som kultur. De åtta grundläggande dimensionerna, som är kärnan i teorin, som ligger till grund för vårt test, kan användas för att beskriva såväl varumärke som kultur.  Resultatet underlättar allt funderande och all kommunikation när det gäller varumärke och kultur.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se