Skip to main content

För Individer & Team

Här finns för nerladdning dokument, som stödjer utveckling av individer och team baserat på användning av HumanGuide-koncepten.

Är du nöjd med ditt liv eller vill du förbättra?

Först lite om våra learning papers… Namnet kommer från idén med s k white papers. Men de ska skrivas i en vetenskaplig stil, men i vår version ska lekmannen gilla att läsa och även förstå;-)

Här har vi följande learning paper för nerladdning Are you happy with your life or can it be improved? (11 sidor, endast tillgängligt på engelska). Det består av ett särskilt urval av 10 böcker, som alla stödjer avgörande personlig utveckling. Dokumentet innehåller mycket kortfattade summeringar av varje bok.

RH99 – Våra partners i Brasilien och deras blogg...

HumanGuide-koncepten ”exporterades” till Brasilien 1999. Idag (mars 2022) har det gjorts mer än 500.000 tester i Brasilien med deras IT-system (portugisiska). De startade en blogg 2021. Här har du ett exempel från bloggen Is there an ideal personality profile?

OBS! De flesta av artiklarna är på portugisiska, men om du använder bläddraren Chrome, så kan den översätta till flera språk…

Det finns även en bloggpost om Diversity och hur man lyckas med Diversity.

Hur "bra" är du och ditt team/dina team?

Vi har tagit fram två enklare enkäter, där du kan undersöka potentialen till förbättring... 

  • Här kan du ladda ner enkäten för individ - klicka här
  • Här kan du ladda ner enkäten för team - klicka här

Finns det förbättringsmöjligheter så kan vi bidra med t ex allt som står i vår bok "Låt personligheten blomma" och förstås med konsulttjänster;-)

Korta skrifter med tips och råd baserade på HumanGuide

Individ - och teamutveckling med HumanGuide Cards (en kortlek + en app)

HumanGuide Cards, dvs hur man kan t ex utveckla samverkan i ett team med TeamPlay på mindre än 2 tim, med mera.

Manual (in English) hur man använder Cards, dvs mest om appens användning.

Teamutveckling

TeamVy, dvs ett formulär för att beskriva kärn- och andrafaktorerna i ett team.

Göra en s k PersonkemiAnalys

När två personer har gjort en PersonProfil á la HumanGuide och vill utveckla sin relation, så finns här en instruktion och ett formulär som stöd för genomförandet

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se