Skip to main content

HumanGuide-konceptet

Här finns för nerladdning översiktlig information om HumanGuide-koncepten.

Vår filosofi för utveckling:

EnBlåTrådMotLivsbalansIDittLivsrum...

Vad menas? Jo, om du vill utveckla dig på något sätt, så måste du förändra dig. Då gör din hjärna motstånd, Varför det? Jo, den vill hushålla med din energi. Ska du då lyckas med din utveckling, så måste du disciplinera dig och etablera det nya sättet. Alla har inte lätt för att disciplinera sig. Det är mänskligt;-) Därför har vi utvecklat och förbättrar löpande HumanGuide-koncepten, så du kan få stöd för din utveckling. Varför blå tråd? Jo, för att faktorn Struktur (enligt teorin Åtta boxar) är bäst på disciplin och har blått som sin symboliska färg! Kolla nedan...

En överblick över HumanGuide-koncepten

Grafisk översikt (visar hur koncepten hänger ihop)  

HumanGuide-koncepten (en sida med fakta om koncepten)

Innebörden för teorins åtta faktorer

Faktorerna i teorin Åtta boxar (ett förklaringsblad)

Faktorerna i teorin Åtta boxar (en video, som förklarar de symboliska färgerna för faktorerna)

Faktorerna i teorin Åtta boxar (dokumentet är ett kapitel i boken Låt personligheten blomma). Här kan du ladda ner ett prov på boken...

Webappen – your.humanguide.se

För att lära dig om personlighetsteorin, så kan du även använda webbappen your.humanguide.se, när du har gjort en HumanGuide PersonProfil. Här nedan ser du huvudmenyn

Main Menu 200417 se

 

 

 

Det finns fyra grundfunktioner

  • 0- Personlighetslexikon & Råd
  • 1- Min PersonProfil? dvs kolla på din PersonProfil
  • 2- Min Personkemi med…? dvs åtkomst till ditt nätverks PersonProfiler
  • 3- Mitt Passionindex?, dvs beräkna ditt Passionindex

Detta innebär t ex genom att klicka på knappen "Min PersonProfil", så kan du se ditt testresultat.  Där kan du även få förklaringar till de åtta faktorerna i profilen genom att klicka på faktorsymbolerna.

Dessutom kan du koppla ihop din profil med andras HumanGuide-profiler via appen, så du även har tillgång till dem t ex kollegor, din chef, dina medarbetare, din livspartner, dina barn, etc. När du använder den funktionen, så har du även möjlighet att analysera personkemi samt jobbkemi, metodkemi och kulturkemi.

I appen finns även två undermenyer, nedan, där du kan få användbar kunskap från personlighetsteorin.

Submenu Dictionary se

I den första, till vänster, kan du lära dig om

  1. Var och en av de åtta dimensionerna – faktorerna
  2. Vad händer, när två faktorer möts t ex Kraft och Sensibilitet?  Du får även råd om hur du kan agera?
  3. När du har ett högt värde på en faktor, då är den en styrka. Emellertid så har din starkaste styrka en tendens att överleverera – överdriva. Det kommenteras här – vad händer och även några tips ”hur kan du reducera den risken?”

4.När du har t ex ett team och du behöver rekrytera en ytterligare teammedlem, så är det naturligtvis klokt att komma fram till – vilken slags personlighet är den bästa profilen? Då använder du den här knappen

5.Nästa slags kunskap är kanske mera relevant för ditt privatliv t ex hur du agerar med din livspartner? Ett exempel på en gåva är att ge blommor till en kvinna, vilket normalt är uppskattat. Emellertid, om du vet din livspartners starkaste styrka, så kan du bli mycket mera uppskattad om du använder kunskapen om den faktorn. Om du t ex fixar en trerätters middag, med levande ljus och uppskattad musik för en kvinna med  ett högt värde på Sensibilitet, så kommer du bli mycket mera uppskattad jämfört med att ge blommor. Sådan kunskap kommer du få via den här knappen

6.Via den sista knappen, så kan du få råd – hur du kan kommunicera med någon, som har en av de åtta faktorerna som en styrka (högt värde)

 

Submenu Passionindex se

Via den andra undermenyn, till vänster, så kan du beskriva profiler för jobb, kulturer och personer för att kunna beräkna Passionindex mellan din PersonProfil och andra profiler. Via den fjärde knappen, så kan du skatta andra personers personlighet utan att den personen gör testet. Du kan då använda kunskap om hobbies, kläder, etc. Den ”ultimata”… användningen här är naturligtvis, om du är en singel och vill bli mera säker, om en annan person kan bli en välmatchande livspartner… 

Kom då ihåg att baserat på mina erfarenheter sedan 1986 och även från forskning – en passande livspartner har en liknande personlighet. Ett starkt argument är att när båda har tid att vara tillsammans, om ni då har mycket olika personlighet, så önskar ni oftast göra olika aktiviteter – varför då vara tillsammans? Kom även ihåg – delad glädje är dubbel glädje!

En ”bruksanvisning” för att tolka en PersonProfil á la HumanGuide...

Här kan du lära dig Hur tolka en s k PersonProfil?

Ett faktablad över HumanGuide Cards (kortlek + en app)

Här finner du möjligheter med HumanGuide Cards...

En valideringsstudie i Brasilien (och även en manual), mm

Från den här adressen kan den laddas ner. För att ett personlighetstest ska vara användbart, så bör det finnas en gedigen valideringsstudie t ex bör antalet deltagare vara fler än 300. Vi har gjort en sådan i Brasilien och där medverkade över 800 deltagare. Se mera om arbetspsykologisk testning här hos Psykologiguiden.

Intervju med Rolf Kenmo, grundare av HumanGuide-koncepten

Gjord i Januari 2021 av Alexander Padalka, Ukraina (36 min).

https://www.youtube.com/watch?v=ggixHCOtiII&t=3s

Malcolm Gladwell writes about tests...

By the way... I like what Malcolm Gladwell writes, because I have read the most of his books. He does always a thorough work and it is based on a lot of research. He writes well too and with a lot of examples. I like especially that he is an independent thinker, so very often he comes up with new useful perspectives.

He has written an article about personality tests e.g. if it can predict someone's behavior in a war... In the article you find information about Rorschach, MBTI, TAT and so-called assessment center.

If you read the article, then try to answer the question: What value had probably Sandy on the HG factors and how can that explain his behavior in the war?

About personality tests, by Malcolm Gladwell 

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se