Skip to main content

Hur lyckas med Förändring & Utveckling?

Ingen åtgärd – mycket vanligare än åtgärder...

Varför? Vanor är starka! Det kan gå fel! Idag är tillräckligt bra…

Några pratar om att göra något, men inget händer… OBS! En vision utan en plan förblir en dröm!

Vidare, Graham Williams, som har skrivit boken Rubicon bridge, delar upp människor i tre kategorier, när de reagerar på att göra något på ett nytt sätt...

  • Can’t do it, dvs brist på självförtroende. Den här kategorin är mest vanlig
  • Won’t do it, dvs brist på kontroll. De här människorna har ett stort behov av kontroll, så om någon annan kommer med ett förslag, så är de skeptiska. Den här kategorin är vanlig bland ledare och konsulter
  • Can do it, dvs åtgärds-orienterade. Om något verkar OK och kan skapa värde, så är de pigga på att pröva;-)

Mer om den här boken finns i vårt learning paper, som tas upp under fliken Fri kunskap och sidan För individer….

Positiv Psykologi och Tänkande

De här två strategierna är mycket stödjande för att komma. framåt och nå resultat. De ger energi och hopp.

Om du tar upp problem, så är det lätt att bli hindersfixerad, dvs att problemen växer sig större än vad de faktiskt är. Du ska förstås erkänna, när det finns problem, men fokusera mera på lösningar. Under fliken Fri kunskap och sidan Livsfilosofi, där kan du lära dig mera om att vara positiv. Där finns beskrivet Solution-based communication av Fletcher Peacock – mera information här (in English).

Jag demonstrerar nedan ett exempel på Fletchers koncept…

Min mor klagade över sitt liv, när hon var omkring 94. Hon bodde ensam i en lägenhet 230 km från mig. Jag har inga syskon, så min mor hade inte så många besök, men hon hade regelbundet stöd från kommunen.

Jag hade tänkt under en tid, att hon behövde flytta till något slags servicehus. Där kunde hon även få hjälp enklare och även sällskap.

Hmmm, jag bestämde att jag skulle använda en lösnings-orienterad strategi, så jag började med att använda en mirakelfråga…

– Om ett mirakel händer, vad kan då förbättra din situation?

Min mor tittade först förvånat på mig, sedan sa hon:

– Att det vore enklare för mig att gå i lägenheten.

Det förvånade mig. Jag hade inte tänkt på det sättet. Hmmm, vad göra? Då använde jag en skalafråga:

– För fem år sedan: Hur var det då att gå på en skala mellan 1-10?

– Sju, svarade min mor, men nu är det omkring tre…

– Mor, du har en rollator, när du går ute. Du gillar den. Varför inte be om en?

– För svårt, sa min mor, jag måste då prata med kommunen.

– Jag gör det, sa jag.

Två veckor senare var den levererad. Min mor var väldigt nöjd med mitt stöd. Länge;-)

OBS! Det här konceptet kan förstås användas för större problem t ex problem i team, avdelningar, etc.

Motiverande Intervju

Det här konceptet kan användas framgångsrikt, när någon vill ändra något, som är en stor utmaning t ex sluta röka eller liknande.

En smart strategi med konceptet är att diskutera förändringen på det här sättet

  • 1-Vad är positivt med det nuvarande sättet?
  • 2-Vad är negativt med det nuvarande sättet?
  • 3-Vad är negativt med det nya sättet?
  • 4-Vad är positivt med det nya sättet?

En förändringsformel

Faktum är att det finns en formel man kan tillämpa när man vill ändra på något. Formeln lyder:

Förändring = Missnöjet x Visionen x Första stegen > Kostnaden

Formeln säger att värdet för M, V och F måste vara så högt som möjligt för att produkten för M*V*F ska bli större än K. Annars är det mycket svårt att genomföra en förändring på ett lyckosamt sätt. Det är kört när värdet för någon av M, V eller F är 0, för då blir ju produkten 0. Konse­kvensen av det är exempelvis att en alkoholist verkligen måste få reda på de negativa effekterna av sitt missbruk för att lösa sitt problem. Ty­värr får de sällan ta konsekvenserna av sina handlingar, bland annat beroende på att de närstående ger skydd, vilket gör att deras problem­upplevelse inte blir så stor.

När jag genomför ett uppdrag, så använder jag formeln till och från. Det innebär att jag kontrollerar att jag har bra värden på D, V och F. Annars måste de öka!!!

OBS! När det gäller dessa värden, så är det uppfattningen om dem, som är avgörande. Inte fakta!

Ett exempel – Hur jag kom igång och jogga om morgnarna

Joggning har jag tillämpat regelbundet sedan -87. Innan dess gjorde jag flera försök, men det blev aldrig regelbundet. Om jag tillämpar föränd­ringsformeln på min joggning blir resulta­tet följande

Rolf Jogging Book

Missnöje: Det som gjorde att jag satte igång var att jag hade gått upp en del. Jag blev lätt trött. Kläder passade inte. Kort sagt jag mådde inte så bra och var inte till min fördel.

Visionen: Jag ville känna mig piggare. Orka längre utan att bli trött. Ha mindre mage o dyl. Använda mina kläder, utan att behöva köpa nytt för att jag var för tjock. Skapa ut­rymme för att unna mig lite god mat då och då.

Första stegen: Jag skulle börja med att springa en runda direkt utan­för vårt hus i samband med att jag ändå duschade. Dessutom bestämde jag mig för att göra det på morgonen in­nan jag började jobba. Tidi­gare försök hade ofta stu­pat på att jag hade ätit, när jag kom hem. Då kunde jag inte jogga direkt efter, av flera skäl, bl a för att barnen var små. Vidare be­stämde jag mig för att jag skulle jogga tre gånger i veckan, för jag hade läst en bra bok om motion och bantning. Den heter Du blir fet av att banta av Geoffrey Cannon. I den boken stod det nämligen att man var tvungen att motionera ihållande i minst 10 min/gång och minst tre gånger i veckan för att det skulle ge några resultat på min fetma. Dessutom fick jag inte jogga hår­dare än att jag kunde tala. Principen blev då att jogga två vardagsmorgnar och en helgmorgon.

Kostnaden: Att börja jogga skulle ta en del tid. Men efter­som jag gjorde det direkt på morgonen, direkt utanför huset och i samband med att jag ändå skulle duscha blev det bara ett tillägg på ca 15 min som joggningen tog varje gång. Dessutom insåg jag att jag blev piggare av min joggning, vilket medförde att jag fak­tiskt vann tid;-) Alltså ingen kostnad utan en vinst! En kostnad var dock ett par bra joggningsskor, men de förde också med sig vinster. Det var skönare och roligare att springa med ett par bra skor. Dessutom minskade jag risken för skador och förslitning på leder, mm. Vidare vore det ju förargligt att kosta på sig ett par dyrare skor och inte använda dem. Sammanfattningsvis blir varken joggtid eller joggskor någon kostnad. Nej, den största kostnaden var nog att komma upp på morgonen. Här hade jag dock stor hjälp av min målbild. Dessutom fick jag en häftig belöning när jag väl kom iväg. Dels är det ofta härligt ute på morgonen, dels känner jag mig duktig och fräsch hela dagen.

Hur blev det då? Det var tungt i början. Jag kunde knappt jogga sammanhängande i en km. Jag kom då på att se på det som att "borsta tänderna". Det är inte helt kul, men det leder till många positiva effekter efteråt. För att säkerställa att det skulle bli av med mina turer, så plane­rade jag in varje sön­dagskväll vilka morgnar, som jag skulle jogga. Jag skrev upp det i min almanacka och si det blev en självuppfyllande pro­fe­tia – enligt positivt tänkande. Många gånger var jag helt förundrad över att jag kunde komma iväg trots att det hade varit sent kvällen innan, med god mat och lite av varje.

Jag har förstås haft en del skador och lite förkylningar un­der åren, men jag har hela tiden kommit igen. Annars känns det inte bra. Jag har givetvis fått lära mig en del som har varit avgörande för att jag ska kunna fortsätta. Exempelvis fick jag cykla ett tag för att jag hade skadat mig i knäet. Jag har också gått någon gång per år till en naprapat, när jag har haft pro­blem med ryggen/benen eller bara för att få råd. Bl a har na­prapaten lärt mig vissa viktiga stretchövningar som jag ska göra för att undvika att få problem. Jag tror t o m att vissa skador kunde ha inne­burit att jag hade lagt av, om jag inte fått hjälp av min naprapat. Nu undviker jag också skador på grund av joggningen genom att jag har unnat mig bra jogg­ningsskor. Jag joggar ca fem km varje gång eftersom jag har läst att skaderisken ökar vid en sträcka på mer än ca sju km.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se