Skip to main content

Vision & Värderingar

Vision

Många människor trivs på sina jobb och har bra liv. De uppnår även enastående resultat.

Mission

Vi hjälper människor att upptäcka och utveckla sin potential.

Vårt varumärke och företagskultur

Om du jämför med ett segelfartyg, så är varumärket seglet, som ska attrahera omvärlden. Skrovet blir då företagskulturen, som ska attrahera de som vill jobba med HumanGuide-koncepten och på det sättet vill bidra till kundernas framgång.

Kärnvärdena i vårt Varumärke är

 • Enkelhet: Vi gillar att förenkla så långt det är möjligt med bibehållen kvalité, så det blir en meningsfull användning
 • Mångsidigt: Vi strävar alltid efter att utforma och tillämpa HumanGuide-konceptet så mångsidigt som möjligt
 • Hållbart: Det är viktigt för oss att det vi gör fungerar långsiktigt

Kärnvärdena i vår Företagskultur är

 • Respekt: Det är viktigt för oss att förstå människors olika förutsättningar och att ha Respekt i fokus hela tiden...
 • Smart: Vi strävar alltid efter att ha smarta metoder och arbetssätt, så att vi är mycket effektiva t ex hur vi använder tid och andra resurser
 • Gediget: Det är viktigt för oss att koncepten och annat vi använder är gediget, så det blir gedigna resultat, som står sig över tiden, dvs är hållbart…

Vi gillar det här ordspråket från Afrika: Om du vill gå fort, gå ensam. Om du vill gå långt, gå i grupp.

Apropå enkelhet, så vill Sverige profilera sig med Kvalitet. Det gör dock även Schweiz och numera även Japan. Inte nog med det. I utlandet är det många som förväxlar Sverige med Schweiz, vilket man tycker som svensk är helt obegripligt... Jag tycker att mest typiska med svenskt är enkelhet (simplicity). Det borde vi i stället profilera oss på. Mera unikt och ännu mera uppskattat idag. Vi har en tradition av enkelhet. Tänk på alla uppfinnare, som har utvecklat enkla och mycket användbara produkter t ex blixtlåset, osthyveln, skiftnyckeln, kullagret, fyren, pacemakern, mm. Vi har även det unika ordet Lagom. Inte för mycket och inte för lite - bara lagom. Vi är inte heller för hierarkier...

Nils Norberg, en svensk: För att få fram en enkel lösning, så krävs mognad. Ständig förbättring är hemligheten;-)

Värderingar

MOTTO

Frihet och Respekt! Det finns inget som motiverar människor så mycket som Frihet. Emellertid måste Friheten balanseras med Respekt för andra och samhället. Dessutom är självrespekt viktigt.

I UPPDRAG

 • Mål Det är viktigt att vara överens om målet
 • Positivt tänkande Positivitet skapar möjligheter och ökar utsikterna för en bättre framtid
 • Saklighet Sök alltid fakta. Ödmjukhet och lyhördhet underlättar
 • Samverkan Förändringar fungerar snabbare och smidigare om alla berörda intressenter deltar. Att alla inte är helt överens får ej hindra en angelägen förändring
 • Teamwork: Det är meningslöst att ett team diskuterar problemlösning, om man inte har en gemensam måluppfattning
 • Motivation: Var uppmärksam på människors drivkrafter för att få alla att verka mot organisationens mål
 • Problemlösning: Enkla och bra lösningar, som står sig länge, kräver ofta mognadstid
 • Lokal anpassning: Sträva efter att göra så god anpassning som möjligt till lokala förhållanden
 • Planering: Det blir aldrig som man planerar. Planering ökar sannolikheten för att man kommer nära målet. En plan bör baseras på en övergripande strategi. Planera bara den närmaste framtiden detaljerat
 • Målmedvetenhet: Håll fokus på målet hela tiden

VÅRA ALLMÄNNA PRINCIPER

 • Kommunikation: Prata och skriv kort, kärnfullt och förståeligt
 • Dokumentation: Skriv ned allt viktigt. Det gör att saker inte glöms bort, ger tankereda och reducerar missuppfattningar
 • Personlig information: Förtrolig information får inte utlämnas till någon
 • Personbedömning: Bilda dig alltid en egen uppfattning om varje människa baserad på egna observationer
 • Hushålla med människors resurser: Sträva efter att reducera psykologiska hot inför förändringar
 • Personlig profilering: Låt var och en i en grupp få utlopp för sina starka sidor, även om det ger smärre negativa biverkningar
 • Kompetensutveckling: Lev som du lär. Var generös med egna kunskaper för andras utveckling
 • Humor: Humor är en mäktig resurs för mänskligt arbete. Hmmm, det har bl a med grundaren Rolf Kenmo att göra. Han är värmlänning och då ska man "kunne växle frå djupeste allvar till störste skoj i samme mening"... 

 

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se