Skip to main content

Produkter & eShop...

Samtliga tjänster baseras på en förenklad version av Leopold Szondis (1893 – 1986)  personlighetsteori. Teorin består av åtta faktorer, vars struktur är lätt att tillämpa i arbetslivet och även i privatlivet. Kärnan i HumanGuide®-koncepten är ett personlighetstest, som 2009 blev det första godkända forced-choice och online personlighetstestet av SATEPSI i Brasilien. Godkännandet baseras på en valideringsstudie av Giselle Welter med över 800 deltagare och mycket goda psykometriska resultat. Testet började utvecklas i Sverige 1986 av Rolf Kenmo. Mera om teorin och testet – se under Produkter och HumanGuide Profiler.

Som ett stöd för samtliga tjänster finns ett IT-system, där alla gjorda tester (profiler) lagras. Profilerna kan sedan skrivas ut och sammanställas på många olika sätt.

Produkterna som ingår i HumanGuide-koncepten  är

  • HumanGuide Cards (kortlek med en tillhörande app)
  • HumanGuide Appar
  • HumanGuide Profiler
  • HumanGuide Teamverktyg
  • Boken Låt personligheten blomma

Produkterna kommer att redovisas med svar på frågorna

  • Vad innebär produkten?
  • Hur kan den användas?

Vi lägger löpande upp omdömen från våra kunder...

eShop

Vissa Profiler kan Du även köpa via vår eShop - klicka här. Vår bok köps via www.adlibris.com. Apparna är gratis i och med att de är webbappar...

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se