Skip to main content

HumanGuide Profiler & eShop

Det finns för närvarande fem olika profiler i HumanGuide-koncepten. Här avses då de profiler, som görs via internet.

Profilerna är

  • PersonProfil, dvs en självskattning av den egna personligheten
  • Xs PersonProfil, dvs någon ger sin uppfattning om personen X
  • PartnerProfil, dvs man ger sin uppfattning om sin ideala partner
  • JobbProfil, dvs man ger sin syn på ett faktiskt jobb eller ett idealt jobb
  • KulturProfil, dvs man ger sin syn på en faktisk kultur eller en önskad kultur

Profilerna görs på ca 15 min. För närvarande finns profilerna på följande 15 språk: Engelska, finska, franska, hebreiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, norska, polska, portugisiska (Brasilien), spanska, svenska, tyska och ungerska. Testerna kräver att man har fått en testkod.

PersonProfil och med tre ambitionsnivåer…

HG Presentation Basic 3 ResultLevels se

Sedan kan man ta fram en PersonProfil med flera ambitionsnivåer, dvs AppProfil, MultiProfil och KärnProfil. Så fort en profil är gjord, så är den tillgänglig som en AppProfil, dvs tillgänglig via vår app. Nästa nivå är en MultiProfil, som är mera fördjupad och detaljerad. Därefter kan man genom ett möte (personligt eller per telefon/video) fintrimma testresultatet tillsammans med en auktoriserad ”humanguide”, som hjälper till att ta fram en s k KärnProfil baserat på din PersonProfil.

AppProfilen är i form av en vanlig deltagarskylt, där man har färglagt de åtta olika faktorerna symboler – baserat på deras styrka. Syftet är att man ska kunna använda sin AppProfil i sin vardag. Det blir mera praktiskt med en AppProfil jämfört med omfattande rapporter… AppProfilen är automatiskt i formatet SyntProfil (syntetisk, dvs beräknad), men om någon har gjort en KärnProfil (en fintrimmad version, så kan även den visas som en AppProfil.

Xs PersonProfil

I allmänhet blir för de flesta självskattningar för utbildade personer liknande de uppfattningar, som man får via andra närstående personer. Ibland kan man dock behöva fråga andra personer för att säkerställa en korrekt självbild. Man bör dock här observera, att när man låter någon annan ge sin uppfattning kan även det innebära felkällor, dvs egna starka faktorer kan lätt underskattas hos andra. Och tvärtom. Likaså kan man ha en begränsad kännedom om en annan person.

Xs PersonProfil kan även användas, när man vill veta uppfattningen om en person via en referens. Det blir en mycket mera distinkt referenstagning, jämfört med att bara ha en intervju.

PartnerProfil

Denna profil används när man vill veta hur idealpartnerns personlighet är. Oftast vill man ha någon, som har en likartad personlighet. I samband med rekrytering och bemanning är det intressant att se, om man vill ha en idealpartner, som kompletterar i något avseende.

JobbProfil

Jobbprofilen används primärt för att beskriva de personlighetsmässiga kraven för ett jobb. Här finns även ett alternativ i form av HumanGuide Cards, då alla involverade enas direkt om de personlighetsmässiga kraven. Med en JobbProfil kan alla först ge sin egen syn på kraven och sedan enas man om en gemensam JobbProfil baserat på de individuella profilerna. 

Det andra sättet att använda en JobbProfil är att man beskriver sitt ideala jobb, antingen när man inte har ett jobb eller när man inte är helt nöjd med sitt nuvarande jobb. Observera att man får förstås maximal motivation, när man har ett jobb, som matchar väl den egna personligheten – då uppstår arbetsglädje! Nja, det finns andra förutsättningar, som även bör vara uppfyllda t ex bra chef, värdegemenskap med sitt företag/organisation, att man kan påverka sin situation, att jobbet är meningsfullt, mm.

KulturProfil

Kulturprofilen används för att beskriva en företagskultur (/organisation) eller motsvarande t ex en landskultur . Här finns även ett alternativ i form av HumanGuide Cards, som man anväder för att att flera direkt ger sin syn. Med en KulturProfil kan var och en av de involverade ge sin individuella syn på aktuell kultur via var sin KulturProfil, som sedan används för att komma fram till en gemensam syn.

Den huvudsakliga användningen beskrivs under tjänsteområdet Företag/Organisation.

En annan användning är någon anser t ex i coaching att nuvarande organisationskultur inte är bra att jobba i – dålig matchning. Då kan den personen göra en KulturProfil för det nuvarande företaget/organisationen och en KulturProfil för önskad kultur. Med hjälp av personens PersonProfil kan man sedan analysera hur matchningen blir. Erfarenhetsmässigt kan en sådan analys ge mycket användbara insikter.

Resultat

När man gör en HumanGuide PersonProfil via internet, så blir många förvånade över precisionen på resultatet, eftersom det bara tar ca 15 min att göra en profil. De huvudsakliga orsakerna till precisionen är personlighetsteorin, testets uppbyggnad, kraven på frågorna (items) och att testet är ipsativt, dvs forced-choice.

En ytterligare fördel med HumanGuide-profilerna är själva personlighetsteorin med dess 8 faktorer, jämfört med MBTI, DISC, Thomas, m fl, är att det blir ett mera nyanserat resultat jämfört med ett testresultat, som bygger på 4 motsatspar.

Dessutom blir HumanGuide-profilerna mera nyanserade än personlighetstester, som baseras på Femfaktor-modellen, som bara baseras på fem grunddimensioner och inte heller någon teori – bara statistik. Därför kan man med ett sådant resultat bara beskriva hur någon agerar – inte varför. De flesta av dessa tester har i sin tur underfaktorer till de fem huvudfaktorerna, men när de används då blir det lätt svåröverskådligt och svårt att hantera – särskilt för en lekman.

eShop

Du kan köpa profiler i vår eShop. Den enklaste versionen kostar 300 inkl moms. Köps i vår eShop - klicka här. Du kan även köpa Cards, dvs kortlek/-ar via vår eShop genom att mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Den tillhörande appen är gratis...

 

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se