Skip to main content

HumanGuide-konceptet för Individer

Individual A

Bilden visar sambodromen i Rio de Janeiro. Det är carnivalstid. Människor är verkligen lyckliga. Njuter av livet. I det här fallet visar den även att man i en samba-skola ska man vara bra på att samverka med andra för ett gemensamt mål.

Likaså är det smart att hitta sin väg i livet, där man kommer till sin fördel t ex ett passande jobb. Dessutom att man visar vem man är och vad man kan - konkurrensen ökar ständigt...

Ett tungt argument för HumanGuide är att den underliggande personlighetsteorin består av åtta dimensioner. Det blir då ett mera nyanserat testresultat och skarpare analyser. Jämför med MBTI, där man "blir" en av 16 typer. Den populära DISC-modellen (och motsvarande) har bara fyra dimensioner. Och Femfaktor-modellen har bara fem grunddimensioner...

Är du ofta lycklig i ditt liv eller borde det hända oftare? Har du ett högt Passionindex?

Många håller med om att de skulle nog kunna vara lyckliga oftare, men hur ska det gå till? Först måste du ta bra beslut när det gäller de här viktiga frågorna i ditt liv

 • vilket jobbområde eller jobb kommer jag gilla mycket?
 • i vilket företag eller organisation samt geografiskt område kommer jag få ett lyckligt liv?
 • vilken livspartner kan ge mig ett lyckligt liv?

Den avgörande kunskapen här är självkännedom. Om du vet dina viktigaste drivkrafter i personligheten, så vet du var du har stark motivation att göra vissa uppgifter och varför du ogillar andra. Genom att fokusera på dina styrkor, så kan du bli en talang på det området, eftersom ingen är född med en talang – förutom biologiska komponenter t ex att vara lång eller liknande. Därför är det viktigt att du har en tydlig självkännedom om dina drivkrafter (=styrkor). Så tidigt som möjligt, så du kan ta kan ta kloka livsbeslut redan medan du är ung. Det är synd att de flesta unga människor inte förstår det. I stället väljer de genom att kopiera sina vänner, föräldrar, etc eller de tar t ex jobb, där man kan få hög lön eller status – men jobben passar dem dåligt. Föräldrarna har normalt mera erfarenhet och bättre insikter, men de har brist på bra verktyg för att hjälpa sina barn att ta bra livsbeslut. Ibland är inte heller relationen den bästa för att vara en god rådgivare…

Jag har här många starka egna erfarenheter från mitt jobb t ex en lärare använde HumanGuide-testet för att bygga upp bra team, när studenterna skulle träna på att driva en verksamhet. Innan hon använde testet valde studenterna att ha ”klonade” team – alla teamets medlemmar var ganska lika, så det fanns inte mycket dynamik i teamet. I stället vann de mera säkerhet (sällan överraskningar av ”kopior”) och enkelt att samverka, eftersom det var lätt att förstå de andra medlemmarnas beteenden.

När läraren gav studenterna testresultatet i klassrummet, så blev det kaotiskt. Läraren tappade kontrollen, så hon tyckte att det var hennes hittills värsta situation som lärare… Men studenternas uppfattning var – Den här dagen i skolan var den bästa i mitt liv. Varför? De kunde förstå sig själva på ett bättre sätt. Dessutom så förstod de sina klasskompisar bättre. De fick ett tydligt och lättanvänt ”egenskapsspråk”.

En annan liknande erfarenhet var, när jag mötte en användare av HumanGuide-konceptet i Brasilien. Hon hade läst min bok Låt personligheten blomma (eng. version). Jag önskade då feedback...

 • Jag älskar boken, sa hon.
 • Varför? undrade jag.
 • Min son skulle söka till en MBA-utbildning och skulle skriva om sig själv. Han sa: Jag kan inte. Då gav jag honom boken. Efter en tid så sa han till mig: Boken gav mig mycket bra insikter om mig själv, så nu har jag inga problem att beskriva vem jag är. Mycket bra insikter!

Vad händer när någon har brister i sin självkännedom? Ett exempel var en kärnkraftsingenjör. Hon studerade i flera år för att få ett sådant jobb, men efter en tid, så insåg hon att hon inte gillade sitt jobb. När hon hade gjort HumanGuide-testet, så sa hon

 • Jag har gjort många personlighetstester. Det här testet var det första som förklarade för mig, varför jag ogillade mitt jobb

Huvudskälet var att hon hade ett högt värde på dimensionen Fantasi (att vara kreativ) i testet. Den styrkan kunde hon inte använda så mycket i sitt jobb. Nu är hennes liv mycket bättre – som en entreprenör, där hennes kreativitet behövs och kan få blomma ut.

Hur kan då ökad självkännedom förbättra ditt liv? På många sätt t ex

 • att välja ett jobb, som ger dig ett högt passionindex mellan din personlighet och ditt jobb (uppgifter) eller din kultur – de passar bra tillsammans. Det här inkluderar även att välja en relevant utbildning…
 • att göra det lättare att bli framgångsrik, när du söker ett nytt jobb
 • att förstå när du överdriver din starkaste styrka och hur du kan hantera detta
 • att förstå bättre vilka metoder passar bäst för din personlighet och varför

eller när du samverkar med andra, så kan du

 • förbättra din samverkan med dem
 • förbättra ditt arbete i team
 • förstå bättre vad som karakteriserar människor, som kompletterar dig
 • välja bättre en coach som passar dig
 • komma på vilken typ av företag/organisation eller kultur, som passar dig bäst

Personlig utveckling med stöd av HumanGuide-konceptet kan alla ha nytta av – såväl ledare som medarbetare. Alla koncept startar med att man gör en s k PersonProfil á ala HumanGuide via internet, som tar ca 15 min. Nästa steg är att fintrimma den via en auktoriserad ”humanguide, vilket tar ca 45 min beroende på målet och villkoren. Ofta görs detta i starten av ett coachingprogam, dvs det leder till en effektivare coaching – mera "pricksäker" och att uppnå mera på kortare tid. Det finns flera varianter av coachingprogram beroende på mål och villkor. Om det är intressant, så ta kontakt med en auktoriserad ”humanguide” eller med oss på Humankonsult AB - se sidfoten.

Fördelen med att göra en PersonProfil är att coachingen blir mera effektiv. Dels får coachen snabbare förståelse för utvecklingsbehoven, dels kan coachen vara mera ”pricksäker” i sin coaching, dvs ett råd fungerar inte alltid för alla människor, eftersom vi människor är olika!

Du kan köpa en PersonProfil i olika format i vår eShop – här.

Och hur sköter du ditt personliga varumärke? Blir det som det blir eller sköter du ditt varumärke på ett medvetet sätt? Vet du hur man får karisma? Jo, genom att agera konsekvent baserat på sina kärnvärden och kärnpersonlighet. Med HumanGuide-konceptet kan du ta fram din kärnpersonlighet och  delvis även dina kärnvärden – både bättre och snabbare jämfört med andra sätt. 

Ett annat alternativ för personlig utveckling är att delta i ett program, där HumanGuide-konceptet ingår som ett inslag. Vår "grundmodul" kan genomföras på ca 2 tim. Då 

 • lär man sig personlighetsteorin Åtta boxar, som är kärnan i HumanGuide-konceptet
 • ökar sin självkännedom baserat på Åtta Boxar, som underlättar egen personlig utveckling
 • blir bättre på att coacha och stödja andra att hitta sin bästa inriktning
 • blir bättre på att samverka med andra - särskilt med de som är mest annorlunda jämfört med mig själv
 • blir bättre på att förstå konflikter och hur de kan hanteras

Hur bra är du...?

För att undersöka en individs förmåga har vi tagit fram en enkel enkät med 40 påståenden. 10 handlar om dig själv, 10 om dina arbetsuppgifter, 10 om din samverkan och 10 om din personliga utveckling. På den här sidan under webbplatsens flik Fri kunskap, så kan du ladda ner enkäten - klicka här. Om du vill förbättra dig inom något område, så kan du få en del idéer på den här webbplatsen eller genom att läsa vår bok Låt personligheten blomma.

Hypnosterapi & HumanGuide – en ny tjänst (fr o m juni 2023)

Vad innebär tjänsten? Jo, jag Rolf, har nu från lanseringen 1986 av HumanGuide-konceptet gått igenom resultatet från personlighetstestet med ca 5.000 personer i Sverige. Vi har gjort en fintrimning av resultatet under ett personligt möte. Under de här åren har det kommit fram vissa mönster i resultaten – starkare och starkare t ex att de som har ett lågt värde på faktorn Struktur, så har vissa haft en pappa, som har haft överdrivna kontrollbehov. Struktur är en av de åtta faktorerna i personlighetsteorin, som är kärnan i HumanGuide-konceptet. Pappans agerande har i dessa fall fått barnet att ”hata” Struktur, vilket ofta leder till att barnet blir kreativt. Men tyvärr leder även detta hat av Struktur till bekymmer t ex man kan bli väldigt orealistisk, man tar på sig för mycket och går in i väggen, man har svårt att bli förstådd av andra, etc.

mats gaffa webben june 2023 600x400

Tyvärr är det inte så lätt att bli av med den här typen av bekymmer. Det vore ju bra om man kunder lära sig att använda Struktur i rätt dos, när det är relevant. Jag har tagit upp mina erfarenheter med psykologer, men ingen har nappat på mitt synsätt t ex de tror inte att jag har något att tillföra, eftersom jag inte är någon etablerad auktoritet inom området. Nyligen har jag träffat på hypnosterapeuten Mats ”Gaffa” Karlsson, som tyckte att jag hade intressanta tankar…

Han har gjort en egen resa för att komma till rätta med ett stort bekymmer, som han hade. Mats är musiker och musiklärare. Hans främsta instrument är gitarr. Han hade bekymret att han bet på naglarna. Det var ingen bra kombination med en gitarr. Han sökte därför upp många psykologer och terapeuter, men ingen kunde hjälpa honom. Slutligen prövade han på hypnosterapi. Förvånat upptäckte han efter några veckor att han hade slutat bita på naglarna. – Vad bra, tyckte han. – Det här vill jag lära mig, så jag kan hjälpa andra människor precis som jag blev hjälpt. Nu jobbar han som musiklärare och musiker på 60% av sin tid. Övrig tid är han hypnosterapeut.

Det vi har kommit fram till är en kombo-tjänst – se här, som baseras på att man har gjort HumanGuide-testet. När det indikerar något av de upptäckta mönstren, så kan den auktoriserade användaren av HumanGuide-konceptet undersöka, om det kan vara relevant med hypnosterapi. Är det så och att klienten är intresserad, så ”remitteras” klienten till Mats, som då får en stor fördel av att veta testresultatet. Det gör att hans terapi både blir bättre och snabbare. Vi har nu testat upplägget och den klienten var nöjd med resultatet. Inledningsvis kommer vi nu lansera det här upplägget i liten skala, så vi kan fintrimma metodiken och även samla på oss evidens.

Du kan läsa mera om vår kombo-tänst på detta faktablad. Och läsa mera om Mats på hans webbplats här.

Resultat

Det övergripande resultatet genom att tillämpa HumanGuide-konceptet blir att man får en ökad självkännedom och därmed en bra personlig utveckling. Dessutom får man det bättre och bättre både på jobbet och i livet;-)

Övriga tjänster…

Observera även att i de andra tjänsteområdena kan det finnas tjänster, som kan vara relevanta, eftersom de delvis går in i varandra t ex teamutveckling innebär alltid individ- och ledarutveckling. Dessutom kan det mesta om mänsklig utveckling tillämpas inom privatlivet.

Fick du någon användbar idé? Kommer du agera?

Feedback 

”Rolf Kenmo has adapted Szondi’s theory to everyday life. It is a great idea of conveying the theory to a broad use. That is an essential asset for making the test results immediately accepted and it works in any culture. We use HumanGuide in recruiting and team development for an internationally operating company.”

Thomas Seiler, CEO, U-blox AG, Switzerland (2003)

”The theory is explained very pedagogically in the HumanGuide concepts and it is a good support for my clients (since 2002), in vocational guidance and in coaching. HumanGuide supports well in working life as well as in private life.”

Giselle Welter, psychologist, spec. in vocational guidance, RH99, Sao Paulo, Brazil  (2000)

"Personality has always been a debatable topic throughout research and countless psychometric tests available for use. However none of these tests have the HumanGuide approach, which is practical, simple, easy to use and accurate to act upon. Supported by extensive research, HumanGuide takes in consideration eight factors, using the psychology of colours and symbols for meaningful comprehension.The HumanGuide test does not stand alone, it goes beyond any other test. It provides unique opportunities to measure further person chemistry, passion index, job and culture profiles...It has all what an organisation needs to overcome today's more than ever complex human resources challenges.HumanGuide has considerably improved my personal and professional life and I always appreciate our collaboration with Rolf Kenmo."

George Ubbelohde, hospitatlity Industry Executive and Educator, Brussels, Belgium (2020)

”Testerna är mycket enkla att använda. Tillgängligheten över internet är utmärkt. Jag har haft stsor nytta av koncepten för rekrytering, utveckling av individer och team.”

Sven-Erik Ringström; VD WM-data IT Support AB, Sverige,  now CGI AB; (1992)

"I've been using the Human Guide since 2012, with excellent results! It has been an assessment tool much requested by my organizational clients."

Adriana Torres Guedes, Psychologist, Brazil (2020-02-10)

"Jag anställer nog fel gula personer". En chef använde DISC:s fyra dimensioner. DISC:s gula dimension representeras av tre dimensioner med HumanGuide. Färgerna i HumanGuide är: Orange, grå, grön, violett, blå, gul, brun och röd, dvs då blir profilen mycket mera nyanserad. Ovan på den här sidan finns en video med de åtta färgernas symbolik.

Chef för restaurangkedja, Sverige (2018-03-02)

"För åtta år sedan hade jag en personlig genomgång av min PersonProfil á la HumanGuide. Jag har gjort många andra personlighetstester sedan dess, men jag tycker att den här "metoden" var den mest fascinerande och träffsäkra. PersonProfilen sitter fortfarande uppsatt på min arbetsplats"

IT-chef, Sverige (2018-04-19)

"Som konsult har jag gjort ett antal personlighetstester. Resultatet gjorde att jag kände mig bekräftad, men jag fick inget svar på: Varför jag ändå inte trivdes till 100%? I höstas gjorde jag HumanGuide-testet, som bara tog mig 15 min att genomföra. Det förklarade för mig, var jag har mest motivation och därmed lättast kan bli som bäst. Så nu vet jag!"

Kärnkraftsingenjör, Sverige (2018-03-27)

”Rolfs coaching gav helt klart mig ökad självkännedom. Det var värdefullt att få den bekräftad. Idén med att ha en livsvision var mycket bra. Nu är det lättare att hålla en kurs och även att säga nej;-) många smarta tips. Sist, men inte minst, det var bra att rapportera till någon hur det gick med min utveckling, dvs att planerade aktiviteter blev genomförda;-)”

Entreprenör, Sverige (2015-03-26)

"Tipset om avslappning var mitt i prick! Bakgrunden till tipset var att jag tyckte att det var svårt att vara utanför min komfortzon, när jag var utsatt för förändring. Jag tog då kontakt med Rolf Kenmo, som i samband med ledarutveckling hade gått igenom ett personlighetstest med mig . Jag undrade om han kunde coacha mig. Det ledde till en mejldialog med bl a tipset från Rolf, när han hade tittat på mitt testresultat.

Jag tog fasta på hans tips. Idag är avslappning en naturlig del av min vardag. Jag blir då klarare över mina egna svar och idéer, som jag även vågar följa;-) Det fungerar bra. Jag har även läst Rolfs bok "Låt personligheten blomma". Rolfs tips och idéer har varit mycket värdefulla för mig."

M, Sverige (2015-03-26)

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se