Skip to main content

HumanGuide-konceptet för Privatlivet

Privat Rolf fru

Bilden visar Rolf Kenmo, managementkonsult och upphovsman till HumanGuide-konceptet och hans livspartner sedan 1994. De är ett exempel på hur man kan ha nytta av konceptet privat t ex hur man passar för varandra, dvs har likartade intressen och även förståelse för varandras behov, vilket betydligt underlättar livet tillsammans… Faktiskt ännu ingen destruktiv konflikt under hela vår tid tillsammans. Sunda konflikter har vi  dock, dvs vi har olika behov, som vi vill ha tillgodosedda. Det hanterar vi konstruktivt.

Ett tungt argument för HumanGuide är att den underliggande personlighetsteorin består av åtta dimensioner. Det blir då ett mera nyanserat testresultat och skarpare analyser. Jämför med MBTI, där man "blir" en av 16 typer. Den populära DISC-modellen (och motsvarande) har bara fyra dimensioner. Och Femfaktor-modellen har bara fem grunddimensioner... 

Är du nöjd med ditt liv?

HumanGuide-konceptet kan användas både på jobbet och i livet, dvs enligt vår slogan ”HumanGuide förbättrar på jobbet och i livet”. Många av koncepten för arbetslivet kan även tillämpas privat t ex från att komma fram till det ”perfekta” jobbet för mig själv till hur man kan stödja sina barn i deras yrkesval och därmed deras studieval. Exempel på möjligheter

 • först – alla möjligheterna för personlig utveckling
 • vilka hobbies eller intressen passar mig? Det är inte alltid så lätt att hitta en bra...
 • hur ska jag hantera min familj, mina föräldrar, vänner och andra människor?
 • vad är en passande livspartner för mig?
 • är detta en passande livspartner för mig?
 • hur kan jag bättre samarbeta med min livspartner?

Om du tycker att något av dessa områden är intressanta för dig, vad kan du då göra? Jo, t ex

 • köpa boken Låt personligheten blomma samt förstås läsa den och sedan tillämpa något... Mera om boken, se under Produkter
 • ta kontakt med en coach, som är en auktoriserad ”humanguide” (se webbplatsen ”Auktoriserade?”)

 Jobbmatchning

När det gäller yrkesinriktning, så tänker de flesta direkt på vissa jobb t ex för att föräldrarna har det, kompisar har valt det, attraktiva jobb just nu, etc. Det är i stället mycket bättre att göra detta i en tvåstegsraket. Först ser man till att kunna beskriva den egna personligheten på ett nyanserat sätt – gärna med HumanGuide;-) Använder man då ett bra koncept, så inser man mera tydligt sina behov, sin motivation (drivkrafterna). Många av de konkurrerande koncepten är för trubbiga och andra för komplexa. Vi tycker att de åtta faktorerna, som HumanGuide baseras på, är optimalt. Varken för få eller för många/komplext. Men vi argumenterar förstås i egen sak...

Det är först efter att man är klar över sina behov och drivkrafter, som man bör komma fram till vilka typer av jobb, som kan matcha min personlighet på ett bra sätt. Gör man på det sättet, så är chansen mycket större att den typ av jobb, som man inriktar sig på, kommer man att långsiktigt gilla – även när det är kämpigt!

Självklart så är det inte bara personlighet, som är avgörande för en god matchning till ett jobb utan även chefen, företaget/organisationen, egen begåvning av olika slag (logik, siffersinne, mm), värderingar, mm.

Ett annat riktmärke för maximal motivation, förutom en god matchning till den egna personligheten, är – enligt boken ”Drivkraft” av Daniel Pink –

 • att man kan styra sin jobbsituation
 • att jobbet är meningsfullt

Vilken livspartner passar mig?

På jobbet är det en fördel, om de team som man verkar i bygger på mångfald. Men när det gäller att välja livspartner är det bäst att sträva efter att man har flera lika faktorer som starka och även värderingar förstås;-) Varför det? Jo, om man är väldigt olika, så har man väldigt olika intressen t ex den ena vill vara ute i naturen, så ofta som möjligt och den andra kanske t o m hatar det. En tumregel är att man har två till tre faktorer ungefär lika starka: Sedan är det förstås bra, om man kompletterar varandra med de övriga faktorerna t ex den ena är stark på Struktur (en av de åtta faktorerna i personlighetsteorin) och den andra inte.

Vi har även utvecklat seminariet "Hur få en bra livspartner?" Fokus är på att hitta rätt partner från början! Bland annat bygger det konceptet på hur man ska få sitt yttre att stämma med sitt inre, dvs sin personlighet - baserat på vår personlighetsteori Åtta boxar. Vi har även tagit fram en eBok, som en dokumentation. Här finns lite provläsning för eBoken "Hur få en bra livspartner?". Bokens syfte är att bidra till 

 • att man snabbare hittar rätt livspartner
 • att man sedan får en del tips hur man vårdar sin relation med denna "perfekta partner"!

Under huvudfliken Fri kunskap och underfliken "För Privat bruk", dvs klicka här...

PersonkemiAnalys

Precis som på jobbet, så kan det vara värdefullt att göra en s k PersonkemiAnalys. Och... det är ännu mera värdefullt att göra en sådan analys i en parrelation, eftersom man är förhoppningsvis tillsammans under en lång tid och genom en sådan analys kan man få det bra tillsammans;-)

Yrkes- och studieval

Här är resonemanget det samma som vid ”Jobbmatchning” ovan. Dessutom tillkommer en viktig aspekt.På det här sättet kommer man se en tydlig koppling mellan den valda studieinriktningen och ett idealt tänkbart jobb. Det gör att motivationen blir stark för att studera, vilket i sin tur kommer att öka chansen att få idealjobbet!

Har du en bra livspartner eller är du singel? Har du ett jobb, som passar dig?

För att undersöka hur bra en parrelation är har vi tagit fram en enkel enkät med 10 påståenden. Under webbplatsens flik Fri kunskap, så kan du ladda ner enkäten på den här sidan - klicka här.

Om du istället önskar att få en bra livspartner, så har vi tagit fram en enkel enkät med 10 påståenden. Enkäten tar upp sådant, som du bör agera efter för att öka chansen att få tag på en bra livspartner. Under webbplatsens flik Fri kunskap, så kan du ladda ner enkäten på den här sidan - klicka här.

Resultat

Enligt vår slogan ”HumanGuide förbättrar på jobbet och i livet”;-)

Övriga tjänster…

Observera även att i de andra tjänsteområdena kan det finnas tjänster, som kan vara relevanta, eftersom de delvis går in i varandra t ex teamutveckling innebär alltid individ- och ledarutveckling. Dessutom kan det mesta om mänsklig utveckling tillämpas inom privatlivet.

Fick du någon användbar idé? Kommer du agera?

Feedback

”Rolf Kenmo has adapted Szondi’s theory to everyday life. It is a great idea of conveying the theory to a broad use. That is an essential asset for making the test results immediately accepted and it works in any culture. We use HumanGuide in recruiting and team development for an internationally operating company.”

Thomas Seiler, CEO, U-blox AG, Switzerland (2003)

”The theory is explained very pedagogically in the HumanGuide concepts and it is a good support for my clients (since 2002), in vocational guidance and in coaching. HumanGuide supports well in working life as well as in private life.”

Giselle Welter, psychologist, spec. in vocational guidance, RH99, Sao Paulo, Brazil  (2000)

"Personality has always been a debatable topic throughout research and countless psychometric tests available for use. However none of these tests have the HumanGuide approach, which is practical, simple, easy to use and accurate to act upon. Supported by extensive research, HumanGuide takes in consideration eight factors, using the psychology of colours and symbols for meaningful comprehension.

The HumanGuide test does not stand alone, it goes beyond any other test. It provides unique opportunities to measure further person chemistry, passion index, job and culture profiles...It has all what an organisation needs to overcome today's more than ever complex human resources challenges.

HumanGuide has considerably improved my personal and professional life and I always appreciate our collaboration with Rolf Kenmo."

George Ubbelohde, hospitatlity Industry Executive and Educator, Brussels, Belgium (2020)

”Testerna är mycket enkla att använda. Tillgängligheten över internet är utmärkt. Jag har haft stsor nytta av koncepten för rekrytering, utveckling av individer och team.”

Sven-Erik Ringström; VD WM-data IT Support AB, Sverige,  now CGI AB; (1992)

"I've been using the Human Guide since 2012, with excellent results! It has been an assessment tool much requested by my organizational clients."

Adriana Torres Guedes, Psychologist, Brazil (2020-02-10)

"Jag anställer nog fel gula personer". En chef använde DISC:s fyra dimensioner. DISC:s gula dimension representeras av tre dimensioner med HumanGuide. Färgerna i HumanGuide är: Orange, grå, grön, violett, blå, gul, brun och röd, dvs då blir profilen mycket mera nyanserad. Ovan på den här sidan finns en video med de åtta färgernas symbolik.

Chef för restaurangkedja, Sverige (2018-03-02)

"För åtta år sedan hade jag en personlig genomgång av min PersonProfil á la HumanGuide. Jag har gjort många andra personlighetstester sedan dess, men jag tycker att den här "metoden" var den mest fascinerande och träffsäkra. PersonProfilen sitter fortfarande uppsatt på min arbetsplats"

IT-chef, Sverige (2018-04-19)

"Som konsult har jag gjort ett antal personlighetstester. Resultatet gjorde att jag kände mig bekräftad, men jag fick inget svar på: Varför jag ändå inte trivdes till 100%? I höstas gjorde jag HumanGuide-testet, som bara tog mig 15 min att genomföra. Det förklarade för mig, var jag har mest motivation och därmed lättast kan bli som bäst. Så nu vet jag!"

Kärnkraftsingenjör, Sverige (2018-03-27)

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se