Skip to main content

Historien på olika sätt...

Jag, Rolf Kenmo, är den som startade utvecklingen av HumanGuide-koncepten. Jag har varit konsult nästan hela mitt arbetsliv. Jag jobbade först med IT i ca 10 år. Sedan 1975 har jag fokuserat på psykologi och pedagogik för att utnyttja den kunskapen till utveckling av individer/ledare, team och företag/organisationer. Jag startade 1983 Humankonsult AB för att gå min egen väg att skapa mera “Human Effektivitet”. Med det menas inte att arbeta hårdare, utan genom att öka människors självkännedom samt därigenom få det bättre både på jobbet och i livet. Valen på jobbet och i livet matchar därmed bättre personligheten. Dessutom blir det lättare att samarbeta med andra genom bättre förståelse av sig själv och andra.

1986 startade jag utvecklingen av HumanGuide®-koncepten med avgörande stöd från de svenska psykologerna Lars-Erik, Liljeqvist, Bo Haglund, Mary Norman, Leo Berlips och Olof Rehn. 1999 började jag att samverka med psykologer i utlandet. Vi har gemensamt att vi använder L Szondis (1893-1986) personlighetsteori. De viktigaste psykologerna för utvecklingen av koncepten har varit Friedjung Jüttner, Schweiz (Szondi-Institutet); Giselle Welter, Brasilien; Christian Clair, Frankrike och Robert Maebe, Belgien. Sedan 2000 bidrar Giselle Welter med att utveckla HumanGuide-koncepten t ex har hon genomfört en omfattande valideringsstudie 2006 med mycket goda psykometriska resultat för konceptens testmodul - kärnan i koncepten. HumanGuide var det första personlighetstestet online och baserat på forced-choice (ipsativt), som blev godkänt i Brasilien (April -09). Se SATEPSI

HumanGuide-koncepten kan användas på många sätt, därför att koncepten baseras på moduler, som kan kombineras på många sätt - de är inte bara ett personlighetstest... HumanGuide-koncepten är ett test- och utvecklingssystem! Typiska tillämpningar är för

  • individ-/ledarutveckling
  • teamutveckling
  • konflikthantering (bättre samverkan genom förståelse för varandra)
  • organisationsutveckling t ex stöd i rekrytering, mm

Mer information på webbplatsen.

Utvecklingshistorien bygger på en annan strategi jämfört med konkurrenterna

Jag har systematiskt använt idén att vara annorlunda mot konkurrenterna. Målet är att ännu bättre möta användarnas förväntningar och behov. Jag rekommenderar av det skälet boken “Blue Ocean Strategy” (W Chan Kim, Renée Mauborgne), där du kan läsa mera om den strategin. Några exempel på hur vi tillämpat den strategin är

  • när du gör en profil (test), så kommer du inte bli en “typ”. Du kommer i stället förstå vilka "verktyg" du har i din personlighets “verktygslåda” och vilka styrkor det ger
  • när du har fått profilen, kommer du att ha ett möte med en auktoriserad ”humanguide”, så att du verkligen kommer förstå profilen och dess konsekvenser. Det är i stället för att få en standardiserad rapport på många sidor. Resultatet blir sedan både fintrimmat och dokumenterat i en s k KärnProfil (“personligheten i ett nötskal"). Titta t ex på min i presentationen av mig som humanguide CoachRKenmo_eng.pdf,
  • när du har fått din KärnProfil kan du använda den som en plattform för 
såväl personlig utveckling som teamutveckling - baserat på många verktyg. De flesta, som har gjort en KärnProfil, använder oftast den som ett stöd i vardagen

Jag fokuserar nu på utvecklingen av konceptens användning.

Jag gör fortfarande en del uppdrag i Sverige och ibland utomlands för att kontrollera att koncepten fungerar bra. Jag gör det även för att få idéer till ytterligare förbättring och utveckling. Dessutom stödjer jag min växande globala nätvärld både vad gäller Brasilien och andra länder. Förresten vet du att Sveriges största industristad är Sao Paulo, Brasilien med över 30 000 anställda (2010) vid svenskägda företag?

Vi fick en bra bekräftelse på vår utvecklingsstrategi 2014. Vår kund sedan 2003 – u-blox AG i Schweiz – ville ha testmodulen översatt till japanska, koreanska och kinesiska. Det behövde det, eftersom deras verksamhet ökar i Öst-asien. Företaget utvecklar och säljer globalt chips för GPS och trådlös kommunikation. u-blox använder HumanGuide mest som stöd för rekrytering och teambildning. Testmodulen finns nu tillgänglig på 15 språk.

Vi undersöker löpande möjligheter att få partners i flera länder än Brasilien, Schweiz och Norge. Vi har nu pågående diskussioner med presumtiva partners i Portugal, vilket är naturligt eftersom portugisiska talas även i Brasilien;-)

För din framgång!

Rolf Kenmo  (min konsultprofil á la HumanGuide)

Giselle Welter, CTO, RH99 (hennes konsultprofil á la HumanGuide)

Historien år för år...

1975 - Rolf var ansvarig för utvecklingen av bättre metoder för att utveckla IT-system på ett större IT-konsultföretag. Det medförde att han började samarbeta med ett “psykolog”-företag, som främst var inriktat på tillämpningar av arbetspsykologi.

1986 - Rolf startar att utveckla ett personlighetsformulär för att stödja urval av bussguider för resor till alperna. Han gör det tillsammans med psykologer – främst Lars-Erik Liljequist och Bo Haglund från GPI, dvs Göteborgs Psykotekniska Institut .

1999 - Rolf deltar i 15e globala konferensen för Szondi International Society vid universitetet i Louvain-la-Nueve, Belgien. Han får där kontakt med många  “Szondianer”, som sedan stödjer honom i hans utveckling av HumanGuide-koncepten. Dessutom utformar han en internet-baserad version av personlighetsformuläret.

2001 - Rolf publicerar boken “Låt personligheten blomma” i en svensk utgåva. Syftet med boken är att stödja personlig utveckling baserat på HumanGuide®-koncepten.

2002 - Giselle Welter, Sao Paulo, Brasilien utvecklar tillsammans med Rolf en brasiliansk version (portugisiska) av personlighetsformuläret. Giselle börjar att använda det i Brasilien.

2005 - Boken “Låt personligheten blomma (Let the Personality Bloom)” blir publicerad i en engelsk utgåva. Giselle inleder en valideringsstudie av HumanGuide-konceptens testmodul.

2007 - Giselles valideringsstudie blir godkänd vid universitetet Sao Fransisco i Itatiba (utanför Sao Paulo), Brasilien. Boken “ Låt personligheten blomma (Deixe a Personalidade Florescer)” publiceras i en portugisisk (Brasilien) utgåva.

2009 - HumanGuide blir det första och hittills enda internetbaserade personlighetstestet (forced-choice och internet-baserat), som är godkänt i Brasilien - SATEPSI. Boken ”Låt personligheten blomma” är nu tillgänglig i samma utgåva på svenska, engelska och portugisiska (Brasilien). Den kan köpas via bokhandeln i Sverige (även via adlibris.se) och Brasilien.

2010 - En ny mera avancerad webbplats och IT-system lanseras i juli i Brasilien. 

2011 - Testet blev översatt till polska. 

2014 - Testet är nu tillgänglig på 12 språk. Detta år tillkommer norska, spanska, japanska, koreanska och kinesiska. Med mera...

2015 - Testet blev översatt till ungerska och hebreiska. 

2017 - Vi utvecklade tre webbappar 

  • your.humanguide.se - för personlighetskundskp "på fickan" (smartfon)
  • cards.humanguide - som stöd för att använda HumanGuide Cards (en kortlek i kombination med den här appen)
  • mobile.humanguide.se - som stöd för auktoriserade användare

2018 - Vi utvecklade version 2.0 av appen your.humanguide.se så användaren t ex kunde beräkna sitt passionindex för den egna personligheten och ett jobb.

2019 - Vi firade 20 års samverkan med våra partners Giselle Welter (CTO) och Marco Sinicco (CEO) vid RH99 i Brasilien. Detta år hade det gjorts 500,000 tester med det brasilianska IT-systemet potugisiska) mellan 2010-2019. 

2020 - I april lanserades testmodulen på finska, dvs nu finns testet på 15 språk.

Min personliga historia och några viktiga beslut i mitt liv

1959 var jag 12 år och skulle välja vilket slags skola skulle bli nästa...

Det var ett strategiskt beslut att välja utbildning – även om jag inte förstod det då... Det gjorde min pappa. Han var arbetare och hade förlorat sin chans att få göra ett sådant val, eftersom hans far dog, när han var 13 år. Han var istället tvungen att börja arbeta för att familjen behövde den inkomsten. Min pappa ville nu hjälpa sin son att ta ett bra beslut, därför hade han talat med en lärare, om han kunde hjälpa oss att ta ett bra beslut. Det ville han, så vi cyklade ca 20 km för att ha ett möte med läraren. Efter en diskussion så kom vi fram till slutsatsen att jag skulle välja en praktiskt orienterad skola. Varför? Jo, om jag inte längre gillade att gå i skolan, så hade jag lättare att få ett jobb. Jag var duktig i skolan, men jag gillade inte en del lärare, eftersom de inte tyckte om, när jag då och då ifrågasatte deras uppfattning.

Hur blev då det beslutet? Jag avslutade den praktiska skolan med ett bra betyg. Jag "repeterade" samma slags val 1963, så efter tre år blev jag en ingenjör i elektronik. Det blev aldrig någonsin att jag har arbetat som en ingenjör, eftersom jag lade till ett ytterligare skolår med ekonomi och IT. Det här var 1968. Då var det mycket lätt att få ett jobb med den kompetensen i IT:s "barndom".

Jag startade 1975 att samverka med psykologer 

1975 hände något speciellt för mig. Då jobbade jag vid en större konsultföretag inom IT. Vi hade utvärderat användningen av tre stora IT-system inom statsförvaltningen. Vi fann många problem och vissa var väldigt stora. Jag sågs som en "klurig person", så jag fick ett internt uppdrag att förbättra våra metoder för systemutveckling. Jag förstod att vi hade mycket lite kompetens inom psykologi och pedagogik. Det blev ett "halleluja moment" för mig, eftersom jag var mycket intresserad av de ämnena. Jag hade även tur, eftersom jag kom i kontakt med den mycket kreativa och självständiga psykologen Lars-Erik Liljequist vid GPI Göteborgs Psykotekniska Institut, där de var specialiserade inom organisationspsykologi. Han och hans kollegor har lärt mig mycket sedan dess. Resultatet blev att vi förbättrade metoderna för att utveckla IT-system. Vi tillförde även kunskap och övningar inom psykologi och pedagogik. Det blev som en syntes mellan kunskap inom teknik och humaniora.

Erfarenheterna eller "upptäckten" 1975 förändrade mitt liv... Jag fann en passion här! Prata om motivation - detta är toppversionen! Vad kan jag då säga om mina strategiska beslut 1959 och 1963? De var delvis fel, eftersom jag inte visste så mycket inom humaniora. Idag ser jag en "blå tråd" i mitt liv: Jag har tagit tre stora dåliga beslut i mitt liv och jag vill använda resten av mitt liv för att hjälpa andra att undvika sådana misstag. Jag kommer troligen aldrig bli en pensionär - istället är jag en passionär;-) eftersom jag har funnit en passion för livet. Vidare säger forskningen att människor blir lyckligare, när de hjälper andra människor, jämfört med att bara tänka på sig sjäv. Att ge är bättre än att ta, MEN naturligtvis bör det bli en balans på lång sikt...

1986 startade jag att utveckla ett personlighetstest

Hur som helst efter 1975 har jag förbättrat mina strategiska beslut;-) Särskilt efter 1986, när en ny avgörande händelse inträffade i mitt liv. Då hade jag startat mitt eget konsultföretag Humankonsult AB (1983). En av mina medarbetare var Lil Larås. Hennes bror var VD för resebyrån Lion Tours. De hade resor till alperna - mest Österrike, Italien och Frankrike. De rekryterade guider för varje säsong och de ville förbättra sin rekryteringsprocess. Därför frågade Lil mig, om jag kände till något personlighetstest, som var baserat på Leopold Szondis (1893-1986) personlighetsteori? Varför just Szondis teori? En mycket användbar kunskap, som jag hade lärt mig av psykologen Lars-Erik fr o m 1975. Han hade gjort en manual för BBT (Berufsbilder Test, som baseras på Szondis teori) på svenska för Arbetsförmedlingen, som bl a hjälper arbetssökande att få ett jobb. Testet bestod av foton av människor i en arbetssituation. Det testet kunde dock inte användas i det här fallet. Det skulle bli för dyrt att ha fysiska möten med kandidater runt om i Sverige. Företaget behövde ett s k personlighetsformulär, som man kunde fylla i och sända till företaget. Det fanns dock inte något sådant i hela världen... Därför tog jag beslutet att utveckla ett sådant formulär, eftersom jag var så imponerad över användbarheten av Szondis teori för att förstå mig själv och andra människor. I den utvecklingen har jag haft hjälp av Lars-Erik och några av hans psykologkollegor.

Det fanns bra förutsättningar för att utveckla ett personlighetsformulär för guiderna, eftersom det gjordes en detaljerad utvärdering av deras agerande efter varje resa. Vi såg tydliga mönster för bra guider. Vi till och med kunde se hur en bra guide skulle vara för olika länder. Hur då? Jo, alperna och deras kulturer är olika. T ex i Italien är alperna och kulturen mera "gemytliga". Det attraherade vissa resenärer, så guiderna skulle vara så;-)

1999 så deltog jag i den globala konferensen XV SIS (Szondi International Society) vid universitetet i Louvain-la-Nueve, Belgien. Därefter började jag att samverka med "Szondianer" utomlands. Bland dem fanns psykologen Giselle Welter, från Sao Paulo, Brasilien. Sedan dess har hon varit en viktig partner i utvecklingen av HumanGuide-koncepten t ex gjorde hon en valideringsstudie 2006-2007, som blev grunden för SATEPSI:s godkännande av HumanGuide-testet 2009. Det var det första testet baserat på internet och forced-choice, som blev godkänt i Brasilien. idag (feb 2020) har det gjorts över 500.000 tester i Brasilien med deras IT-system (portugisiska). Sedan 2009 samverkar Giselle med Marco Sinicco och de driver bolaget RH99, som marknadsför HumanGuide-koncepten i Brasilien. Mera om historien här.

Att välja livspartner...

Hoppsan! Jag har missat att ta upp det tredje stora dåliga beslutet: Att välja livspartner. Jag gifte mig första gången 1969. vi var kära då, men steg för steg under åren blev våra skillnader i intressen och värderingar mer och mer tydliga, så vi skilde oss 1993. Ett halvår senare mötte jag en ny kvinna, men då var jag mera försiktig med det "strategiska beslutet". Därför frågade jag henne: Jag har ett personlighetstest, så är du intresserad av att kolla prognosen för ett giftermål? Hmmm. Även hon var skild, så hon var intresserad... Prognosen var bra;-) 2019 hade vi varit tillsammans under 25 år utan någon destruktiv konflikt. Vi har självklart konflikter, men vi hanterar dem på ett konstruktivt sätt. Så lite före vårt 25års-jubileum tog jag fram eBoken "Hur få en bra livspartner?" (finns för närvarande bara i en svensk upplaga). Boken har två syften: Att få ett bra signalement på en bra livspartner och hur relationen kan vårdas. Pudelns kärna är att ha liknande intressen (och värderingar förstås), så när man som par har gemensam tid, så vill man göra ungefär samma saker. Varför ska man annars vara tillsammans? Forskningen har kommit fram till samma slutsats t ex enligt "Vetenskapskollen" i SvD av Emma Frans. Förresten, det finns en instruktion för en värdefull övning ur eBoken att ladda ner på den här webbplatsen - klicka här. Den är inspirerad av en italiensk sekt, där man gifte sig på ett år i taget...

Rolf Kenmo

VD, Humankonsult AB

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se