Skip to main content

Tjänster inom fem områden...

Våra tjänster bidrar till utveckling för Team, Ledare, Individ, Företag/Organisation och Privatlivet.

Samtliga tjänster baseras på en förenklad version av Leopold Szondis (1893 – 1986)  personlighetsteori. Teorin består av åtta faktorer, vars struktur är lätt att tillämpa i arbetslivet och även i privatlivet. Kärnan i HumanGuide®-koncepten är ett personlighetstest, som 2009 blev det första godkända internetbaserade personlighetstestet i Brasilien (SATEPSI). Godkännandet baseras på en valideringsstudie av Giselle Welter med över 800 deltagare och mycket goda psykometriska resultat. Testet började utvecklas i Sverige 1986 av Rolf Kenmo. Mera om versioner av testet – se under HumanGuide Profiler.

Som ett stöd för samtliga tjänster finns ett IT-system, där alla gjorda tester (profiler) lagras. Profilerna kan sedan skrivas ut och sammanställas på flera olika sätt.

Tjänsterna kommer att redovisas med svar på frågorna nedan och relaterat till Team, Ledare, Individ, Företag/Organisation och Privatlivet

  • När och hur använder man HumanGuide-konceptet?
  • Vad blir resultatet?
  • Referenser? Vi lägger successivt upp referenser, som ger sin uppfattning om resultatet…

”Testerna är enkla och lättanvända. Tillgängligheten över internet gör dem suveräna. Jag har haft stor nytta av koncepten för rekrytering, individ- och teamutveckling.”

Sven-Erik Ringström, VD WM-data IT Support AB, Sverige (nu CGI AB)

”Rolf Kenmo has adapted Szondi’s theory to every day’s life. It is a great idea of conveying the theory to a broad use. That is an essential asset for making the test results immediately accepted and it works in any culture. We use HumanGuide in recruiting and team development for an internationally operating company.”

Thomas Seiler, CEO, U-blox AG, Schweiz

”The theory is explained very pedagogically in the HumanGuide concepts and it is a good support for my clients (since -02), in vocational guidance and in coaching. HumanGuide supports well in working life as well as in private life.”

Giselle Welter, Leg. psykolog, spec. i arbetslivets psykologi, HumanGuide, Sao Paulo, Brasilien 

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se