Skip to main content

För Privat bruk

Här finns för läsning och nerladdning dokument, som stödjer utveckling av privatlivet baserat på användning av HumanGuide-koncepten.

Läget för din parrelation eller att snabbare få en bra livspartner samt eBok?

Om du vill ta "tempen" på din parrelation, så kan du ladda ner en enklare enkät - klicka här. Finns det utvecklingsmöjligheter, så kan vi bidra med t ex allt som finns på den här webbplatsen, det som står i vår bok Låt personligheten blomma och förstås med konsulttjänster;-) Se även längre ner på den här sidan...

Om du i stället vill snabbare få en livspartner, så kan du ladda ner en enklare enkät - klicka här. Där kan du få idéer vad du bör utveckla. Vi kan hjälpa dig med t ex allt som finns på den här webbplatsen, det som står i vår bok Låt personligheten blomma och förstås med konsulttjänster;-) Se även längre ner på den här sidan...

Vi har även tagit fram eBoken "Hur få en bra livspartner via HumanGuide-koncepten?". Du kan få provläsa den genom att provläsning av eBoken Hur få en bra livspartner? Boken ger dig råd för att komma fram till ett signalement för "den rätte". Vårt koncept baseras på grunden att "lika barn leka bäst", dvs att de med likartad personlighet och värderingar har lättast att få en bra relation. Visst kan det vara bra att man kompletterar varandra, men man bör ha minst två samma (helst tre) av de åtta faktorererna i HumanGuide. Annars vill man hela tiden göra olika saker under sin gemensamma tid och varför ska man vara tillsammans då? Att ha likartad personlighet stöds även av resultaten från djupintervjuer, som redovisas i boken Guldbröllop - om livslånga relationer. Dessutom av "Vetenskapskollen" i SvD.

I boken får du tips om hur du på olika sätt kan förstå vem som matchar signalementet, som du har fått fram. Likaså hur du bör klä dig, så ditt yttre visar ditt inre (din personlighet), för att underlätta för "den rätte" att hitta dig;-) Vidare finns det en hel del praktiska tips i boken hur du kan vårda din relation, när du väl har fått tag på den rätte...

eBoken Hur få en bra livspartner? kan köpas t ex via adlibris.com

Hur kan du visa att du gillar din livspartner?

Jo, om du vet vilken av faktorerna enligt teorin Åtta boxar, som är starkast, så bör du göra det man då gillar mest enligt detta dokument...

Hur kan du vårda och utveckla relationen med din livspartner?

Jo, om du verkligen vill ha en bra relation, så kan man ha ett s k årssamtal, dvs en årlig och konstruktiv genomgång av din parrelation. Samtalet tar upp vad som var bra under året som gick och vad var svårt. Därefter hur är visionen för framtiden och vad hoppas du ska inträffa under nästa år? Dokumentet är en instruktion...

OBS! Man kan ha nytta av att göra övningen fast man är Singel.

Möjligheter med HumanGuide Cards (kortlek och en webbapp)

Med HumanGuide Cards kan du utveckla relationen med din livspartner. Dessutom relationerna i familjen, vänner, m fl. Du kan även ta hjälp av Cards för att komma fram till en passande inriktning för jobb och studier. Med mera. 

Parterapi med stöd av HumanGuide-koncepten

Man först en upplysning…HumanGuide-koncepten ”exporterades” till Brasilien 1999. Idag (mars 2022) har det gjorts mer än 500.000 tester i Brasilien med deras IT-system (portugisiska). De startade en blogg 2021.

OBS! De flesta av artiklarna är på portugisiska, men om du använder bläddraren Chrome, så kan den översätta till flera språk…

Här kommer en länk till en bloggpost om parterapi, där man använder HumanGuide-koncepten, som ett stöd

Möjligheter med webbappen your.humanguide.se...

För att  kunna använda den, så måste du ha gjort en HumanGuide PersonProfil. Du kan då logga in och bland annat få tillgång till appens huvudfunktioner

  • Personlighetslexikon med råd
  • Ditt testresultat, dvs din PersonProfil
  • Andras PersonProfiler genom att koppla profilerna till varandra – personkemi
  • Beräkna Passionindex mellan din personlighet och ett jobb, en kultur eller en person

Här finner du mera information om webbappen, som ger ett omfattande stöd för personlig utveckling. I din smartfon – värdefull kunskap på fickan;-)

Main Menu 200417 se

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se