Skip to main content

Föreläsningar

Här finns föreläsningar för nerladdning. De stödjer utveckling baserad på användning av  HumanGuide-koncepten.

Det finns även några presentationer på Linkedin – både video och bilder, här...

Är du nöjd med ditt liv eller kan det förbättras?

Under ditt liv tar du många viktiga beslut. Vissa är bra och andra dåliga. Om du till exempel tar ett jobb som du efter en tid upptäcker att du inte gillar, så är det inte alltid så lätt att hantera läget. Det kan ta lång tid och vara krävande att hantera. Detsamma, när du väljer en livspartner, som du upptäcker inte är ett bra företag för dig. Därför är det intressant för de flesta att undvika sådana misstag. Är det möjligt? Ja, vi erbjuder HumanGuide-koncepten som verkligen kan minska risken för stora och kostsamma misstag.

Ett exempel på ett stort misstag är en kärnkraftsingenjör, som gjorde vår personlighetstest. Hon sa: "Jag har gjort många personlighetstester, men HumanGuides personlighetstest var det första, när jag förstod varför jag ogillade mitt jobb. Jag hade en bra lön, men...” Den främsta anledningen var att hon hade ett högt värde för den grundläggande dimensionen (drivkraft, det finns åtta), som vi kallar Fantasi (kreativitet). På kärnkraftsverk är fokus givetvis – disciplin, rutiner, stabilitet, säkerhet och liknande. Det finns mycket lite utrymme för kreativitet. Nu är hon istället en glad entreprenör;-)

Nedan kan du ladda ner en föreläsning om vår grundläggande metod för ett bra liv utifrån personligheten. Kärnan i idén är att om du har en bra matchning mellan din personlighet och jobbet, kultur (företag/organisation och land) plus nyckelpersoner så har du en bra grund för ett bra liv. Vi kallar det att ha ett högt passionsindex.

Ladda ner här. Där finns många bilder, men de mest viktiga för att beskriva vår metod för att bättre liv avseende – öka ditt passionindex är bara 24 bilder. För närvarande finns denna föreläsning bara på engelska... 

Är du i en kultur, som du gillar?

På samma sätt som man beskriver personkemi, så kan man beskriva jobbkemi och kulturkemi. Här nedan kan du ladda ner an föreläsning om vårt perspektiv på kulturkemi.

Föreläsning om utveckling av individer och team samt kulturkemi 9/3 under PVD 2012 (PersonalVetarDagen) vid Uppsala Universitet. Föreläsningen är mycket omfattande (102 bilder). Den presenteras här, eftersom den ger en ganska heltäckande bild av möjligheterna med HumanGuide-koncepten.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se