Skip to main content

HumanGuide Appar

Main Menu 200417 se

 

 

 

 

Det finns för närvarande två publika appar i HumanGuide-koncepten. Båda är s k webbappar, dvs det är bara en adress, som man går till på internet. Det gör att även en dator kan använda appen, dvs inte bara smartfoner och plattor. Apparna anpassar sig efter vilken manick, som kommer på oväntat besök… Apparna som sådana är gratis. De är en del av vår service;-) Vi har även appen mobile.humanguide.se, som underlättar för våra auktoriserade användare.

Apparna är

Webbappen  – your.humanguide.se

Appen your.humanguide.se syftar till att stödja var och en, som har gjort en PersonProfil med HumanGuide-koncepten. Med appen kan man titta på sin AppProfil i en förenklad version (se ovan). Dessutom kan man bli överens med andra om att kunna titta på varandras profiler och då även analysera personkemin.

Vidare finns det i appen en ”mobil lathund”, dvs man kan där söka upp olika typer av information om personlighetsteorin, som är grunden för HumanGuide-koncepten, nämligen information om

 • De åtta faktorerna i teorin
 • ”Kemi” mellan de åtta faktorerna t ex personkemi, dvs om någon har mycket på faktorn Kraft möter någon med mycket på faktorn Sensibilitet – vad händer då? Förutom personkemi redovisas uppgifter om metodkemi, dvs vilka metoder man gillar baserat på den egna personligheten samt på på motsvarande sätt om jobbkemi och kulturkemi
 • ”Ok”, dvs när man överdriver en stark faktor, så övergår styrkan till ett ok t ex om någon har mycket på faktorn Kraft, så kan man ibland ha ett prestationsok bl a genom att stoppa in för mycket i sin ”pipeline”
 • Vad det skulle innebära om man t ex tog in i sitt team någon med en viss faktor, där teamet har lite styrkor
 • Vad man bör göra, när man vet Xs starkaste faktor, för att visa att man gillar X - relevant både på jobbet och privat;-)
 • Hur bör man kommunicera med olika slags personligheter?

Appen når du via adressen your.humanguide.se. Den laddas inte ner utan är tillgänglig direkt och utan kostnad. När man gör sin PersonProfil, så blir man automatiskt registrerad som en ny användare. Som en del av registreringen, så får man ett mejl med uppgifter för att logga in till appen. Appen är tvåspråkig (svenska och engelska), men några menyer och knappar är endast på enkel engelska.

Mera detaljerad information om den här webbappen finner du under fliken ”Fri Kunskap” och sidan ”HumanGuide-koncepten” – här…

Webbappen  – cards.humanguide.se

Appen Cards cards.humanguide.se är ett komplement till kortleken - en del av Cards. Appen har två grundfunktioner, dvs

 • TeamPlay för att förbättra samverkan i ett team och att öka deltagarnas självkännedom. Se mera under ”HumanGuide - Kortlek”
 • Profile för att göra olika  slags HumanGuide-profiler för olika syften. Se mera under ”HumanGuide - Kortlek”.

För de här funktionerna kan du via appen registrera korten, som du har fått som resultat från TeamPlay eller Profile.

Appen Cards innebär även att man får en ”mobil lathund”, precis som appen your.humanguide.se, dvs man kan där söka upp olika typer av information om personlighetsteorin, som är grunden för HumanGuide. Se avsnittet om "Your HunanGuide" ovan.

Appen Cards når du via adressen cards.humanguide.se. Den laddas inte ner utan är tillgänglig direkt och utan kostnad. Det är bara att du registrerar dig som en ny användare (om du redan har gjort en PersonProfil och därmed kan logga in your.humanguide.se, så kan du logga in här på samma sätt). När du registrerar dig, så använder du din mejladress och väljer sedan ett lösenord samt mellan svenska eller engelska. Appen är tvåspråkig, men några menyer och knappar är endast på enkel engelska;-) OBS! När du har registrerat dig, så får du ett aktiveringsmejl, som du måste bekräfta innan du kan använda appen. Notera då att aktiveringsmejlet uppfattas oftast som SPAM, så där finns det, om du inte hittar det i din vanliga inkorg.

Faktablad över HumanGuide Cards - se "Nerladdning - HumanGuide-koncepten".

Resultat 

Det övergripande resultatet blir att man får moderna dynamiska hjälpmedel, som man har tillgång till var man än är, om man har internet-kontakt… Till skillnad från information på papper, så är appens information alltid aktuell. Exempelvis innebär det att förbättringar kan föras ut mycket oftare. 

Priser för Cards

En kortlek, som är kärnan i HumanGuide Cards, kostar 900 kr exkl moms för professionell användning (företag och organisationer). Vid köp av 2 st eller flera så är priset 600 exkl moms. Den tillhörande appen är gratis. OBS! Det är en s k webbapp, så den laddas inte ner utan är bara en adress på internet.

Man kan även göra profiler, som t ex beskriver personligheten i appen cards.humanguide.se. Var och en som registrerar sig i appen kan göra en profil gratis. sedan kostar en profil 300 kr inkl moms. Priset är dock rabatterat för studerande och arbetslösa till 150 kr inkl moms.

Webbappen  – mobile.humanguide.se

Appen mobile.humanguide.se kan användas, när man är auktoriserad och då för att titta på enskilda personers profiler i profildatabasen t ex när man

 • ska bemanna en uppgift
 • förbereda sig inför ett möte med personen
 • bättre förstå varför samverkan mellan några personer inte fungerar så bra 

Appen Mobile kan endast användas av auktoriserade humanguider.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se