Skip to main content

Jag har gjort HumanGuide-testet...

Vilken nytta kan man ha av testresultatet?

Kärnan i HumanGuide-koncepten är ett personlighetstest. Testet ger ett mera nyanserat resultat jämfört med många konkurrerande tester, men fortfarande enkelt att använda… Du kan ha stor nytta av ditt testresultat! Främst får du en tydligare bild av dina drivkrafter – din motivation. Där man har mest motivation, blir man helt enkelt bäst – det är dina styrkor. Du har nu ett bra svar på frågan: Vad ska jag jobba med för att vara maximalt motiverad och därmed bäst? Du får även svar på frågan: Vad för slags personlighet har jag lättast att samverka med och vilka finns det risker med?

Du kan nu få tillgång till ditt testresultat på flera sätt – med ökande ambitionsnivå. Det finns tre enligt nedan...

D Demosson 140116 AppProfile Pure se

1 - Din AppProfil (till vänster) får du fram genom att logga in i vår webbapp your.humanguide.se. Manual finns här.

Du klickar bara på knappen Min PersonProfil? i appens huvudmeny. Sedan kan du klicka på faktorknapparna t.ex. Kraft för att få en förklaring vad det betyder som beteende. Appen innehåller en personlighetsordbok. Med en smartfon kan du ha personlighetskunskap i fickan... Mer om appens funktioner hittar du här på hemsidan under fliken Produkter och Appar. T ex där kan du lära dig hur du kan få tillgång till ditt nätverks PersonProfiler och beräkna ditt Passionindex.

OBS! När du loggar in, så måste du använda samma mejladress, som när du gjorde testet.

OBS! Om du inte har någon log in till webbappen your.humanguide.se, så kan du registrera dig i webbappen och på det sättet få en log in för att lära dig mera om personlighetsteorin och mera information om Cards-appen - klicka här…

D Demosson 030801 MultiProfile Calc se
2 - Din MultiProfil (till vänster) kan du få antingen få via en auktoriserad användare av HumanGuide eller genom att beställa av oss. Den visar samma information som en AppProfil och dessutom exakt vad du har svarat – inga tolkningar! Den blir därmed mera självförklarande än en AppProfil. En MultiProfil kan även beställas med extraspråk – oavsett vilket språk (15 möjliga) , som du har använt, när du gjorde testet.

D Demosson 140116 CoreProfile Pure se

3 - Din KärnProfil (till vänster) kan även den beställas av oss. Den baseras på en personlig genomgång med dig under ca 45 min per telefon eller videomöte. Under genomgången fintrimmas och fördjupas ditt testresultat. Genomgången görs av en HumanGuide-auktoriserad konsult, som även kan ha coaching med dig, om du vill ha ännu större utbyte av ditt testresultat. 

Du kan beställa detta via  shopify.com 

På vår webbplats www.humanguide.com kan du lära dig mycket om HumanGuide och även ladda ner en hel del dokument (PDF). Här presenteras även vår bok som stöd för personlig utveckling ”Låt personligheten blomma” (tillgänglig även på engelska och portugisiska + eBok). I Sverige via adlibris.se eller eBok på engelska på amazon com.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se