Skip to main content

Auktoriserade för HumanGuide Advanced

 I Sverige finns f n de externa konsulterna nedan, som är auktoriserade för Advanced. I och med att manär det, så är man även auktoriserad för HumanGuide Cards och Basic.

 • Anders Skogsmo, Kundskap AB 
 • Anette Olheim,Stockholm, Olheim Konsult AB
 • Anne-lee Mellström, Stockholm, (hennes konsultprofil á la HumanGuide)
 • Ann-Louise Skoglund, Falun/Stockholm, Ann-Louise Skoglund AB
 • Betsi Vivanco Goldberg, Be yourself
 • Christian Svedenkrans, Stockholm
 • Helén Carlson, Stockholm, Ledarskap och Organisation AB
 • Henrik Axelsson, Kungsbacka
 • Henrik Olsson, Västerås, WIRECA AB
 • Johanna Sellin, Sundsvall
 • Kerstin Ljungström, Stockholm, KLUAB
 • Laila Araya, Stockholm, MedlingsCentrum
 • Maj-Britt Gustafsson Wallin, Stockholm, Embege Consulting AB
 • Marcus Kling, Stockholm
 • Mariola Gummesson, Stockholm, Marhacon HB 
 • Peter Hogla, TopWork, Växjö, Kalmar och Stockholm
 • Ylva Stockelberg, Simrishamn

Auktoriserad för HumanGuide Advanced innebär även för Basic och att man har en djupare kännedom om den underliggande personlighetsteorin samt att man kan använda ett eller flera av HumanGuide-koncepten t ex för individutvecklling, ledarutveckling, teambildning och -utveckling, coaching, rekrytering/bemanning, utveckling och vård av varumärke/företagskultur. För flera av koncepten tillkommer det i allmänhet ytterligare auktorisation

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se