Skip to main content

HumanGuide Team-Verktyg

Core Team Example eng

För att underlätta teamutveckling, så finns flera stödjande verktyg. De är främst

  • TeamDynamics
  • TeamkemiAnalys
  • PersonkemiAnalys

TeamPlay – Informationsvideo nedan...

Självklart hör även hit HumanGuide Cards, dvs när man använder funktionen TeamPlay i Cards. Ett faktablad om TeamPlay med Cardsklicka här. Se mera under HumanGuide Cards och HumanGuide Appar. Här kommer några omdömen efter att ha kört TeamPlay...

TeamPlay – Feedback

”Är ett finurligt och lysande enkelt sätt att förlösa positiv energi samt dialog individer emellan - både professionellt och privat”.

Jacqueline Asker, Visual Director

"Verktyget TeamPlay lämpar sig utmärkt, som ett enkelt men samtidigt proffsigt verktyg, för att utveckla kunskapen om både sina egna och teamets styrkor. Dessutom kan du använda TeamPlay för privat bruk för att enkelt och skojsamt lära känna sidorna hos dina vänner och bekanta. Du kan reglera tiden, men bör nog avsätta 1-2 timmar för en grupp på ca 6 personer. Det mest givande var de sköna spontana exempel, som kom fram, när vi skulle överbevisa oss själva om styrkan i kortet: Att det verkligen tillhörde det egna jaget. Du kan köra TeamPlay på egen hand, faktiskt utan mötesledning, men om du har förmånen att berikas av konceptutvecklaren och innovatören själv, Rolf Kenmo, så är det bara att gratulera. Han har kunskapen, klokheten och hjälpen på traven".

 Lennart Paulsson, P&P Meetings

"Att genomföra TeamPlay öppnade inte bara upp mina ögon över hur andra fungerar och tänker, TeamPlay öppnade framför allt upp ögonen om mig själv. Att ställa mina trossatser mot varandra, fick mig att reflektera om mig själv. Berikande och växande. Ett ypperligt hjälpmedel i såväl privatliv som yrkesliv". 

Marko Latva-Nevala, Key Account Manager, Tre Kronor Försäkring AB

TeamDynamics

I formatet teamDynamics visas varje teammedlems starkaste faktor (kärnfaktor) och den näst starkaste faktorn (andrafaktorn). Det är baserat på en ranking mellan de primära faktorerna. Syftet är att visualisera fördelningen av medlemmarnas styrkor, så man kan t ex analysera hur väl bemanningen stämmer med hänsyn till teamets uppgifter. Det är även mycket värdefullt att ha en översikt över medlemmarnas styrkor t ex som en "samverkanskarta". Alla styrs ganska mycket av deras kärn- och andrafaktor.

PersonkemiAnalys

Många destruktiva konflikter är onödiga. När man får en bättre förståelse för varandras personlighet, så försvinner successivt många konflikter. PersonkemiAnalys bygger på att man noterar sina respektive profiler i detta formulär. Sedan följer man en metodik för att analysera sin personkemi. Teorin är att lika faktorer fungerar oftast bra tillsammans. Enda undantaget är faktorn Exponering (enligt teorin Åtta boxar). Det är mest olikheterna, som skapar irritation och konflikter - särskilt för dem med låg eller överdriven självkänsla (innerst inne osäkra personer). Det bästa är förstås att se olikheterna som ett komplement, vilket de med god självkänsla har lättast att göra.

En PersonkemiAnalys ska leda fram till ett överenskommet förhållningssätt, dvs dels hur man bäst ska ta tillvara varandras styrkor, dels att man kommer överens om hur man ska hantera det som annars irriterar eller skapar konflikter.

TeamkemiAnalys

Denna analys syftar till att man analyserar ett teams styrkor och risker med utgångspunkt från teamets uppgifter. Dessutom tar man fram vad varje teammedlem är unikt bäst på i teamet. Det bör förstärkas, så att man inte i stället retar sig på att någon är annorlunda. Det är bättre med Positiv Profilering jämfört med negativ... Detta gäller särskilt, när man är sund och prioriterar mångfald i team.

Analysen grundar sig på formuläret TeamkemiAnalys, dvs där har man sammanställt teamets alla MiniProfiler.

Resultat

Här är förstås det övergripande resultatet att man får en god samverkan, även om man kan ha stor mångfald i sina team. Idag verkar dessutom många i flera olika team, vilket innebär att det blir en fördel ju flera, som har lärt sig HumanGuide-teorin – särskilt om de även har en egen profil. Med en PersonProfil kan man ganska snabbt förstå sig på en annan persons personlighet och därmed lättare komma in i en god cirkel i samarbete med andra.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se