Skip to main content

Partners & Samverkan

Utvecklingen av HumanGuide-koncepten startades av Rolf Kenmo och hans företag Humankonsult AB, som finns i Tullinge ca 20 km sydväst om Stockholm city.

Här nedan ser du våra viktigaste partners...

Partners i Sverige

 • Långtidsfrisk - Det är ett nätverk, vars syfte är att verka för att verksamma i företag och organisationer, ska vara långtidsfriska. Kontakt: Eva Ljungkvist. Långtidsfrisk finns även i Norge
 • Liria Ortiz - Psykolog i Stockholm, MI - Motiverande samtal, föreläsningar. MI är en effektiv metodik för att stödja en personlig förändring, särskilt svåra förändringar
 • Boda Borg - Äventyrshus på 8 platser i Sverige. Vi har utvecklat ett upplägg för individ- och teamutveckling tillsammans med dem
 • BliFullbokad.Nu - Drivs av Peter Watz i Stockholm. Han är Sveriges enda konsult, som jobbar med konceptet Book Yourself Solid. Konceptet är mycket värdefullt att tillämpa i vår verksamhet. Dessutom går det att kombinera på ett bra sätt med våra HumanGuide-koncept t ex för att komma fram till sin Röda Mattan Policy®…
 • Varumärkesakuten - Drivs av Ulf Bergman, Stolt Kommunikation i Stockholm, som vi samverkar med när det gäller varumärke och företagskultur. Vi har stor nytta av Ulfs syn på marknadsföring
 • Fotograf Jannis - Drivs av Jannis Politidis i Stockholm. Vi har utvecklat en kombinationstjänst, dvs portträttfoto och personlighetstest, dvs Jannis vinklar portträttet så det betonar personligheten, dvs det personliga varumärket blir tydligare
 • Be Yourself - Drivs av Betsabé Vivanco Goldberg i Stockholm. Vi har utvecklat en kombinationstjänst, dvs stilcoaching och personlighetstest, dvs Betsi tipsar om ditt yttre så det betonar personligheten, dvs det personliga varumärket blir tydligare
 • Rune Larsson - Rune är en ultralöpare i Trollhättan. Rune föreläser bl a om konsten att orka. Tillsammans har vi utvecklat ett seminarium om motivation och dess betydelse 
 • Talarforum - De förmedlar talare t ex Rune Larsson och Rolf Kenmo
 • Konflikthantering -  Här finns mycket användbar information (Göteborgs universitet, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap)
 • Mallverkstan - De är vår huvudsakliga IT-partner

Partners i utlandet

 • RH 99, (Resourcos Humanos 99) företaget som ansvarar för HumanGuide-konceptens användning i Brasilien
 • Vetor Editoria, företaget som tränar användare av HumanGuide-koncepten och distribuerar dokumentation i Brasilien
 • ISA International Szondi Association, organisation för vård och utveckling av L Szondis (1893-1986) personlighetsteori, mm. De ger ut den vetenskapliga  journalen Szondiana. Vart tredje år är det en global Szondi-konferens och då publiceras flera av presentationerna i det årets Szondiana
 • Szondiinstitutet, Zürich, Schweiz, organisation för vård och utveckling av L Szondis (1893-1986) personlighetsteori, mm
 • ITC International Test Commission, organisation som värnar om hög testkvalitet och god användning av tester t ex personlighetstester
 • SATEPSI, organisation som i Brasilien hanterar godkännande av tester t ex har de 2009 godkänt HumanGuide

Samverkan i grupper på Linkedin

Grupper på Linkedin, som vi ansvarar för är

 • HumanGuide International - Internationella användare av HumanGuide-koncepten (in English)
 • HumanGuide Sverige - Svenska användare av HumanGuide-koncepten
 • The Szondi Forum - Användare av L Szondis (1893-1986) personlighetsteori (in English)
 • Katalytisk företagskultur - De som tror att en tillitsbaserad verksamhet är effektivare än en som baseras på kontroll 

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se