Skip to main content

Ambassadörer för HumanGuide-konceptet

I Sverige finns f n följande ambassadörer för HumanGuide-konceptet. Man är ambassadör om man har haft en väldigt stor nytta av HumanGuide-konceptet i sin verksamhet eller i sitt liv... De som är ambassadörer håller sig även löpande uppdaterad med konceptnyheter.

Alla användningsområden

”Testerna är enkla och lättanvända. Tillgängligheten över internet gör dem suveräna. Jag har haft stor nytta av koncepten för rekrytering, individ- och teamutveckling.”

Sven-Erik Ringström, VD WM-data IT Support AB, Sverige (nu CGI AB) (2001-03-21)

”Rolf Kenmo has adapted Szondi’s theory to every day’s life. It is a great idea of conveying the theory to a broad use. That is an essential asset for making the test results immediately accepted and it works in any culture. We use HumanGuide in recruiting and team development for an internationally operating company.”

Thomas Seiler, CEO, u-blox AG, Schweiz (2009-05-25). He is since 23-01-01 in the board and works as an advisor and investor at BLR Partners in Zürich.

”The theory is explained very pedagogically in the HumanGuide concepts and it is a good support for my clients (since -02), in vocational guidance and in coaching. HumanGuide supports well in working life as well as in private life.”

Giselle Welter, Leg. psykolog, spec. i arbetslivets psykologi, GW Consultoria, Sao Paulo, Brasilien (2009-05-25)

"I work for a Human Resources consulting firm in Brazil using the methodology created by Rolf Kenmo, the creator of the HumanGuide concepts. I have very successfully applied over 2700 HumanGuide tests for over 200 companies. This impresses the accuracy and simplicity of the method. As a psychologist, I consider that Rolf's greatest achievement was to convert a complex theory of psychoanalysis, which deals with sensitive issues related to the unconscious, to an intuitive system based on colors, charts and icons. This model perfectly meets corporate demand for agility, time and cost in assessments for hiring and professional development."

On Linkedin by Ricardo Barbosa, Talent Group, Brasilien 2015-11-04 

En ytterligare ambassadör är Nathalie Aldana, Stockholm & Colombia, (hennes konsultprofil á la HumanGuide), men hon fokuserar sedan några år på sina delikatesser baserad på frukt från bönder i Colombia

Team

”Vi fick mycket bättre bemanning av våra UF-team... I början av läsåret hade vi utbildning av Rolf Kenmo i personlighetstestet HumanGuide. Efter utbildningen gjorde eleverna personlighetstestet. Därefter fick de bemanna team baserat på egenskaper och personlighet istället för kön. Det gjorde att grupperna i högre grad blev blandade med tjejer och killar. Dessutom valde flera att samarbeta med nya personer istället för sina bästa kompisar. Vid fördelning av rollerna i UF-företaget utgick eleverna från vem som hade bäst egenskaper och kunskaper - istället för kön.”

Henrik Samuelsson, Lärare i UF och företagsekonomi, JENSEN gymnasium Södra*), Sverige 

*) Skolan blev Sveriges bästa UF-skola 2014

”HumanGuide-koncepten gav prov på ovärderlig hjälp för viktiga insikter till alla teamets medlemmar. De gav grunden för att fatta några svåra beslut.”

Thomas Seiler, CEO, u-blox AG, Schweiz (2009-05-25). He is since 23-01-01 in the board and works as an advisor and investor at BLR Partners in Zürich.

”Rolf Kenmo hjälpte oss på ett avspänt och pedagogiskt sätt att komma igång med ett arbete att skapa förståelse för varandra som individer. Syftet var att ytterligare förbättra samarbetet inom vårt team. Rolfs insats uppskattades av deltagarna och skapade en positiv grund att utgå från.”

Eva Kimber, Svensk Exportkredit

”Vår leverans är ett funktionsåtagande med ett stort managementansvar, därför var det viktigt att HumanGuides TeamkemiAnalys gav ledningsgruppen inte bara individuell förståelse om styrkor och risker, utan även kunskaper om hela gruppens kemi. Ledningsgruppens totala styrka är avgörande för att vi ska kunna leverera minst i nivå med avtal.”

Leif Öjestedt, WM-data, Sverige (nu CGI AB)

Ledare och individer

Ledarskap och rekrytering av rätt personer till entreprenörsföretag är ofta helt avgörande för företagens framgång och förmåga att utvecklas. Vi genomförde seminariet “Hur optimera ledarskapet i Entreprenörsföretag” med Rolf Kenmo som föreläsare till våra affärsänglar och entreprenörsföretag. Rolfs unika erfarenhet från både företagssidan, utbildning och forskning gav en bra bredd. Dessutom värdefull kunskap och flera konkreta råd. Rolf har förmågan att både belysa vanliga utmaningar och se situationen hos både investerare och entreprenör, vilket gör både hans material  och presentationer mycket användbara.”

Mikael Ramnö, Keiretsu forum Nordics, Sverige  

"Tipset om avslappning var mitt i prick! Bakgrunden till tipset var att jag tyckte att det var svårt att vara utanför min komfortzon, när jag var utsatt för förändring. Jag tog då kontakt med Rolf Kenmo, som i samband med ledarutveckling hade gått igenom ett personlighetstest med mig . Jag undrade om han kunde coacha mig. Det ledde till en mejldialog med bl a tipset från Rolf, när han hade tittat på mitt testresultat.

Jag tog fasta på hans tips. Idag är avslappning en naturlig del av min vardag. Jag blir då klarare över mina egna svar och idéer, som jag även vågar följa;-) Det fungerar bra. Jag har även läst Rolfs bok "Låt personligheten blomma". Rolfs tips och idéer har varit mycket värdefulla för mig." 

 M, Sverige  

”Rolfs coaching gav mig en tydligare självkännedom och det var värdefullt att få den bekräftad. Greppet med livsvision var mycket bra - nu är det lättare att hålla spåret och att säga nej. Flera kluriga tips. Sist men inte minst var det bra att vara tvungen att rapportera till någon, dvs åtgärder blev utförda;-)”

Entreprenör, Sverige 

"För åtta år sedan hade jag en personlig genomgång av min PersonProfil á la HumanGuide. Jag har gjort många andra personlighetstester sedan dess, men jag tycker att den här "metoden" var den mest fascinerande och träffsäkra. PersonProfilen sitter fortfarande uppsatt på min arbetsplats"

IT-chef, Sverige  (2018-04-19)  

"Som konsult har jag gjort ett antal personlighetstester. Resultatet gjorde att jag kände mig bekräftad, men jag fick inget svar på: Varför jag ändå inte trivdes till 100%? I höstas gjorde jag HumanGuide-testet, som bara tog mig 15 min att genomföra. Det förklarade för mig, var jag har mest motivation och därmed lättast kan bli som bäst."

Kärnkraftsingenjör, Sverige  (2018-03-27) 

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se