• Blogg
  • Team
  • Alla i ett team bör vara världsmästare på något...

Alla i ett team bör vara världsmästare på något...

(Team 2015-10-10)

Många team har mer eller mindre "klonade" medlemmar. Det är inte bra, men mångfald är svårare att fungera väl. Finns det några tips?

Ett tips är att sträva efter att alla i teamet ska vara världsmästare på något, dvs bäst i teamet på något som teamet behöver till och från. Då kommer den medlemmen känna sig efterfrågad och därmed betydelsefull. Det gör i sin tur att man blir benägen att vara ödmjuk för andras kompetens i teamet. Dessutom är det så att om man har ett gemensamt mål, som alla har förstått och accepterat, så har man en god grund att motverka destruktiva konflikter. Sunda konflikter finns alltid. Tricket är att hantera konflikterna på ett balanserat sätt relaterat till allas behov.

 

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se

Copyright © Humankonsult AB.