Skip to main content

Alla i ett team bör vara världsmästare på något...

Många team har mer eller mindre "klonade" medlemmar. Det är inte bra, men hur ska man få mångfald att fungera på ett bra sätt? Finns det några tips?

Ett tips är att sträva efter att alla i teamet ska vara världsmästare på något, dvs bäst i teamet på något som teamet behöver till och från. Då kommer den medlemmen känna sig efterfrågad och därmed betydelsefull. Det gör i sin tur att man blir benägen att vara ödmjuk för andras kompetens i teamet. Dessutom är det så att om man har ett gemensamt mål, som alla har förstått och accepterat, så har man en god grund att motverka destruktiva konflikter. Sunda konflikter finns alltid. Tricket är att hantera konflikterna på ett balanserat sätt relaterat till allas behov.

  • Skapad

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se